Kitap ve Film Önerisi Üzerine

 Kitap ve Film Önerisi Üzerine

Kitap/Film genel bir kitleye yönelik olsa da bu bir yanılgıdır. İkisi de özeldir yani bireye yöneliktir. Birey düşüncesel ve duygusal olarak kendinden bir şey bulduğunda özdeşim kurar. Tatminlik hissi yaşar. Kendi dünyasının bütününe parçalar yerleştirir. Böylece kitap/film özel bir anlam kazanır. Zaten bireye hitap etmeyen, kendini bulamadığı durumlarda beğenilmezlik oluşur. Hatta bugün çok beğenilen, takdir edilen ve kendisine hitap eden kitap/filmler ilerleyen zamanlarda birey için değerini kaybedip, önemsizleşebilmektedir. Nedeni ise kitap/filmlerin bireyin yaşadığı döneme hitap etmiş olmasıdır. Başka bir deyişle kitap/film bireyin içinde bulunduğu dönemi yakalamıştır ve görevini yerine getirmiştir. Zaman içinde birey o düşünce ve ruh halini terk ettiğinde kitap/filmlerde anlamsızlaşmaktadır. 

Kitap/filmlerin başarısı bireyin ruhuna ve beklentisine hitap ettiğindedir. Kitap/Filmler ne kadar iyi olursa olsun bireyin ihtiyacını karşılamıyorsa birey için bir anlam ifade etmez. Dolaysıyla bir birey için çok iyi, güzel, mükemmel, harika olan kitap/filmler başkası için bu kadar takdire şayan değildir, aksine saçma sapan, gereksiz olabilmektedir. Ölçü kişilerin kendisi olunca yüklenen anlamlarda değişiklikler olabilmektedir. Dolaysıyla bizim beğendiğimizi başkasının beğenmemiş olması kınanacak bir durum değildir. Zıt durumlar da kitap/filmleri kötü yapmaz, kalıcılığına zeval vermez. Çoğunluk ve zaman burada belirleyicidir.

Beğeni ve iyinin ölçüsü birey olunca önerilecek kitap/filmlerde seçicilik önem kazanmaktadır. Yani bizim beğendiğimiz kitap/film karşımızdakine hitap etmeyebilir. Geri dönüşümler can sıkıcı olabilir. Öneri de özeldir. Herkese her şey önerilmez. Biz beğendik ve hoşumuza gitti diye herkese tavsiye edilmez. Bizim yakaladığımız frekansı karşımızdaki yakalamayabilir. Bizim içinde bulunduğumuz ruh hali ile karşımızdakinin ruh hali farklı olabilir. Bu farklılık kitap/filmlere yüklediğimiz anlamı da değiştirmektedir. Etkisi ve yönlendirmesi de farklılık görülmektedir.

Öneri özel olunca da iyi tanınmayan yani içinde bulunduğu kültür ve ruh hali bilinmeyenlere öneri yapılmaması en doğru olandır. Aynı ruh yolculuğu yaşayanlar ki bunu bilmek gerekir, birbirine öneride bulunabilir. Ki bu öneri anlamlılık kazanır ve hazzı tarifsizdir. Hoşumuza gittiği için ya da başkalarının hoşuna gitmiş olanlar öneri hatasıdır. Kişinin ilgi alanına girmeyen bir öneri doğru değildir. Kitap/filmler bizde olumlu etki bırakırken, karşımızda aynı etkiyi bırakmayabilir. İyi bir teşhis konulmadan doktor, tedavi uygulamıyorsa kitap/filmlerde bunun gibi ele alınmalıdır. 

Her önümüze gelene kendimizi bulduğumuz kitap/filmleri önermek herkesi kendimiz görmekten başka bir şey değildir. Hiç kimse biz değildir. Bizim yaşadığımızı yaşamaz. Herkesi kendimiz gibi görmek abartı bir iyimserlik ve yardımseverliktir. Bu yardımseverlik ruhu ve düşünceyi beslemediği gibi öldürebilir de. 

Birçok kitap/filmlerin yarım kalmışlığı özensiz yapılan önerilerden kaynaklanmaktadır. Yine beklenen etkinin ortaya çıkmaması da bundadır. Sonra ben çok etkilenmiştim, bu neden etkilenmedi diye, gereksiz kuruntulara gireriz.

Bu perspektifle yola çıkıldığında herkese kitap/film önerisi yapmanın doğru olmadığı, önerilecekse karşımızdakinin çok iyi tanınması gerektiği sonuca varılmaktadır. Size özel olan size kalmalıdır. Herkesi kendimiz gibi görme anlayışını bir kenara bırakmalı, kendi ruh yolculuğumuzun azığını kendimiz hazırlamalıyız. Başkasının azığı bizi doyurmaz. Başkasının ekmeğine alışmak, ruhumuzu öldürür. 

Yorum Yap