Çocukların Ve Gençlerin Özgür Gelişimi İçin

back view photo of a woman in black sleeveless top carrying a toddler

 

Kendisine ben insanım yurtseverim diyen her insan hem teorik, hem pratik, geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkmalı. Gelecegimiz olan çocukları kaybediyoruz.
Peki yokmu bir kurtuluş yolu ? Var.
Bunun için yapılması gerekenler. Çocukları ve gençleri eski kuşakların değerlerini sorgulamadan sürdürecek uysal araçlar olarak kalıplayan ve sakatlayan gerici-tutucu anlayışları kırmak gerekir. Çocuğun ihmal ve istismarını önlemek amacıyla, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin çocuğun yüksek yararı ekseninde alınmasını ve uygulanmasını sağlamak gerekir. Eğitim-öğretim sistemini tümüyle elden geçirmek gerekir. Çocukların beyinlerini hipotek altına alan sosyal medya ve oyunlarından uzak tutacak tedbirler gerekir.

a. Paralı eğitime son vermek; herkese bilimsel, anadilde, nitelikli, kamusal eğitim sağlamak gerekir. Öğrencileri ve ailelerini paralel bir özel eğitim sistemine dönüşen dersanelerin sömürüsüne muhtaç bırakmamak gerekir .
b. Ders müfredatını insanlığın evrensel kültürel kazanımları doğrultusunda değiştirmek; okuma metinlerini, araştırmayı, bilimi, edebiyatı, sanatı çocuklara ve gençlere sevdirecek nitelikli eserlerden seçmek; devrimci ve ilerici yazarlara uygulanan sansürü kaldırmak gerekir.
c. YÖK’ü kaldırmak; üniversiteleri öğretim üyelerinin öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının katılımına dayanan, sermaye sınıfının ticari-ekonomik ve devletin bürokratik müdahalelerinden uzak, özerk yönetimlere kavuşturmak gerekir. Halk için eğitim, halk için bilim ilkesini uygulayan emekçi üniversitelerini oluşturmak gerekir.
d. Kapitalist şirketlerin “vakıf üniversitesi” adı altında çalışan özel üniversitelerini ve özel okulları kamulaştırmak gerekir. Özel üniversitelere izin vermemek gerekir.
e. Kamu üniversitelerinin ve okullarının ticarileştirilmesine son vermek gerekir.
f. Okul öncesi eğitim kurumlarını, ilköğretim okullarını ve liseleri özgürlükçü, eşitlikçi ve katılımcı öğretim anlayışıyla yeniden yapılandırmak gerekir. Yönetimi öğrenci, öğretmen, çalışan ve velilerin katılımıyla kamulaştırmak gerekir.
g. Üniversite ve liselere giriş sınavlarını kaldırmak gerekir.
h. İşçi ve köylü çocuklarını meslek eğitimiyle yetinmeye zorlayan eleyici sisteme son vermek; herkese felsefe, teori, edebiyat ve sanat, bilimsel araştırma ve inceleme, beden eğitimi ve spor kapısını açmak gerekir.
i. Meslek eğitiminde staj sömürüsüne son vermek gerekir. Staj yapan öğrenciler için ödenen sigorta primlerini çıraklık sigortası kapsamından çıkartarak emeklilik için de geçerli saymak gerekmiyor Sgk ‘yı ortadan kaldırmak gerekir çünkü devletin ülkede yaşayanların doğumundan vefatına kadar güvencesi gerekir . Millet devlet için değil, devlet millet içindir anlayışı hakim olması gerekir.
j. Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını silmek. Çocuk ve gençleri sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korumak gerekir. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm bireyler için beden eğitimi ve spor olanağını parasız ve nitelikli olarak sağlamak, kapitalizmin sporu ticarileştirmesine ve halkı manipüle etme aracı olarak kullanmasına son vermek gererekir.

Sevgiler

Recep Fırat / Araştırmacı Yazar

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Çocukların Ve Gençlerin Özgür Gelişimi İçin

%d blogcu bunu beğendi: