Aşk

Duyun ey insanlar,
Bedelli sevmektir aşk.
Dil  ile anlatılmaz,
Kıymetli  duygudur aşk

Hem acıdır hem tatlı
Kavganın önemli şartı
Aşk iledir Güneş çatı,
Devrimci, emekçidir aşk.

Cana yurdu yar eyler,
Gönüllerde yer eyler,
Dünyayı zalime dar eyler,
Devrimci savaşçıdır aşk.

Kime kim vurdu kurşun?
Ak ile Kara kurşun.
Hitler’li zülüm dursun,
Denizli dalgalardır aşk.

Hak Cihanı kaplatır,
Sevgidir  bizi yaşatır.
Çarkın dişlisini kitletir,
Bilinçli Halktır aşk.

Yeni yaşam fışkırır,
Yar muştu düşürür.
Toprak Ana pişirir,
Aydınlık günlerdir aşk.

Recep Fırat dertlensin?
Halka hakkı söylesin?
Bilsin dostu bellesin,
Lezzetli Emek’tir aşk.

Recep Fırat / Şair

etiketlerETİKETLER

Sıradaki içerik:

Aşk