Astrolojide Sabit Yıldızların Özellikleri ve Astrolojik Etkileri

“Sabit Yıldızlar” kelime anlamı olarak hatalı olsa da eski çağlardan kalan bir tanımdır. Yıldızlar da diğer gök cisimleri gibi yörüngelerinde hareket ederler. İnsanlık gökyüzünü gözlemleyerek yıldızları daha parlak olanlar veya grup olarak dikkat çekenler diyerek ayrı ayrı değerlendirip gözlemlemiş. Yön bulmak, hasat zamanını takip etmek vb pek çok amaç için kullanmışlar. Diğerlerinden ayırdıkları bu yıldızları Astroloji üstatları izlemişler, kayıt altına almışlar ve haritalandırmışlar. Günümüzde kullanılan Sabit Yıldızlar hakkındaki bilgiler aslında çok eski dönemlerin tecrübeleri ile günümüze kadar katlanarak gelmiştir. Sabit yıldızlar güneş sistemimize çok uzaktırlar. Bunu ölçeklemek için şöyle bir örnek verebiliriz; Bir sabit yıldız 360 derecelik burçlar kuşağının sadece bir derecesini 70 ila 72 yıl arasında tamamlamaktadır. Buda bir sabit yıldızın bir burcu 2100 yıl gibi bir sürede geçtiği anlamına gelir. Buda aslında onlar için neden sabit yıldız denildiğini gayet iyi açıklıyor. Sabit yıldızlar parlaklıklarına göre sıralanır. Parlaklık birimi olarak Kadiri kullanılır. En parlak sabit yıldız Sirius kadiri değer -1.46 , en sönük yıldız Zuben Hakrabi’nin kadiri değeri 5.3 tür. Bu temel bilgilerden sonra doğum haritasında önemli bir yeri olan sabit yıldızların hangileri olduğuna ve temel bilgilerine göz atalım;

Tüm sabit yıldız konumları 2000 yılı içindir. Presesyonu düzeltmek için 72 yılda bir derece ekleyin

 

 

Sabit Yıldızlar

A – B – C – D – E – F – G – H – K – M – N –P – R – S

Achernar Sabit Yıldızı:

Achernar Yıldızı 15°19′ konumunda ve Balık burcundadır. Eridanus takımyıldızının üyesidir. Kadiri değeri 0.4 dür. Satürn tarafından yönetilir. Şanslı gezegeni Jüpiter’dir. İnsan vücudunda sol ayak merkezini yönetir.

 

 

Acrab Sabit Yıldızı:

Acrab Sabit Yıldızı 2°29′ konumunda ve Yay Burcundaıdr. Arapça “Akrep” anlamına gelen al’-aqrap’dan ismini almıştır. Beta Scorpi takım yıldızının üyesidir. Kadiri derecesi 2.6’dır. Mars ve Satürn doğasına sahiptir. Acrab sabit yıldızı kalçanın sol tarafını omurgaya yakın kısmı yönetir.

Acrux Sabit Yıldızı:

11 ̊ 11′ konumunda ve Akrep burcundadır. Alpha Crucis, Güney Haçı, Crucius takımyıldızı üyesidir. Kadiri derecesi 0.8’dir. Jüpiter’in doğasındadır. Astrologların ve Okültistlerin haritalarında sıklıkla öne çıkar. Yükselişte ise, dini fayda, ciddiyet, sabır, adalet, gizem ve dini konularda faydaya işaret eder.  Bu sabit yıldızın Jüpiter doğası, enlemi yükseleninkiyle aynıysa özellikle çok etkileyicidir.  Hemcinslerinin içsel doğasını anlama, mistik ve ruhani konularda açık, idrak yönü kuvvetli, gizli saklı kalmış her şeyi araştırmaya ve ortaya çıkarma konusunda yetenekli bir karaktere sahip olur. Acrux sabit yıldızı insan bedeninde omurganın altını yönetir.

Aculeus Sabit Yıldızı:

Mars ve Ay’ın doğasından almıştır. Sabit yıldız Aculeus, insan vücudunda kasıkların sol tarafını yönetir. Pluton kavuşumunda doğumla beraber gelen kalça problemlerine işaret eder. Özellikle yaşlanma ile beraber bu ciddi sorunlara sebep olur. Aculeus sabit yıldızı kavuşumları ve detayları için tıklayınız.

Acumen Sabit Yıldızı:

Konumu 28 ̊ 46′ ve Yay burcundadır. Sabit yıldız Acumen, M7 Scorpius , Akrep, Scorpius Takım Yıldızı’nın iğnesinin üzerinde görünen yıldız kümesidir . Acumen, Kelebek Kümesi olan Aculeus’a eşlik eden bir kümedir . M7 veya Messier 7, Ptolemy Kümesi olarak da bilinir . Aculeus ile aynı karakteri paylaşırlar. Onun için yapılan yorumları kapsar.

Adhafera Sabit Yıldızı:

Konumu 27 ̊ 52′ ve Aslan burcundadır.  Zeta Leonis , Aslan Takım Yıldızı’nın bir üyesidir. Kadiri değeri 3.3’dür. Takım yıldızı kümesinde konumu aslanın yelesine gelir bu nedenle adını Arapçada الضفيرة (aḍ-ḍafīrah) yani “örgü – bukle ” anlamına gelen kelimeden alır. Adhafera sabit yıldızı insan vücudunda böbreklerin üst kısmını yönetir. Satürn ve Merkür doğasındadır. Hırsızlık, skandallara imza atma, iftira ve suça eğilim görülebilir. Özellikle tehlikeli sıvılar ile uğraşmayı sever.

Agena Sabit Yıldızı:

Konum 23 ̊ 49′ ve Akrep burcundadır. Beta Centauri takım yıldızının bir üyesidir. Kadiri değeri 0.61 ‘dir. Venüs ve Jüpiter doğasında, iyi kalple, yüksek ahlaklı, hayat dolu, samimi, sanatsal yönü gelişkin, aşk ve evlilik hayatında mutlu bir karakter verir. Mevki, dostluk, incelik ve sağlık verir. Venüs ile olan bağı nedeni ile duygusal bir yapı, Mars, Satürn veya Neptün ile bağlantılı ise ortaya çıkacak dedikodu veya skandala işaret eder. İnsan vücudunda adrenal bezlerinin alt kısmını yönetir. Takım yıldızı olarak Beta Centauri, katı yürekli, sert, intikam meyilli, silah sevgisi olan , oldukça enerjik bir yapıya işaret eder. Tıp alanında, botanikte, Astronomi ve kehanet konularında bilgelik ve yeterlilik verir.

Al Hecka Sabit Yıldızı:

24° 42′ İkizler burcu. Zeta Tauri , Boğa takımyıldızı Boğa’nın Güney Boynuzunun ucunda bulunan 3.01 kadiri değerinde parlak mavi bir ikili yıldızdır . Sabit yıldız Al Hecka Mars’ın doğasını sahiptir. Özellikle boynuzun ucunda olması ona şiddet eğiliminde olma, erkek şiddetine maruz kalma, kaza, keyif alınarak yapılan her türlü yıkıma, sözel ve eylemsel olarak kavgacı bir mizaha işaret eder. Al Hecka sabit yıldızı , insan vücudunda omurganın tepesinden itibaren 13. omuru temsil eder.

Yükselen Burç Kavuşumu : Cömert bir zenginliğe, yaratıcılık, cesaret ve savaşta başarıyı, kazalara, kazalara bağlı yaralanmalara, kesici alet yaralarına, yüzde yara izlerine, baş ağrılarına ve ateşli hastalıklara işaret eder.

Albali Sabit Yıldızı:

Albali sabit yıldızı 11° 43′ Kova burcundadır. Epsilon Aquarii , Koa Takımyıldızının sol elinde 3.8 kadiri değerinde bir yıldızdır. Arapça kökenli Albali “Yutan” anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklarda Nir Saad Bula olarak da adlandırılmaktadır. Satürn ve Merkür doğasında bir sabit yıldızdır. İyi yalan söyleyebilir, bu yönünü nefret ile birleştirirse çok iyi iftara atabilir. Hırsızlık eğilimi gösterebilir. Skandallara imza atar.

Albireo Sabit Yıldızı :

Albireo sabit yıldızı ve astrolojik etkileri

Albireo Yıldızı 01°15′ konumunda ve Kova burcundadır. Beta Cygni , Cygnus (Kuğu) takımyıldızının 3.2 Kadiri değerinde bir elemanıdır. Venüs ve Merkür doğasına sahiptir. Albireo, insan vücudunda sol diz kıvrımının 17 cm altına hükmeder. Güneş kavuşumunda; çelişkili bir yapıya işarete der. Bu çelişkiler kendini de rahatsız eder. Hümanist ve eşitci bir bakış açısına sahiptirler. Hayır kurumlarında ve bu tür her türlü organizasyonda bulunabilirler ve konum sahibi olabilirler. Mars kavuşumunda ;Biraz acımasız ve değişke, tuhaf bir düşünce şekilleri olur. Ani ve mantıksız tepkiler verirler. Buda onlara aynı tepkilerin verilmesine sebep olur. Hoşlanmadıkları insanlardan uzak kalmak yerine onlardan kurtulmayı tercih edebilirler. Başkalarına karşı kendince sebepler bulup düşmanca tavırlar sergileyebilirler.

Alcyone Sabit Yıldızı:

Konumu 00°00′ , İkizler’burcunda , Alcyone 2°00′ Orb sahiptir.  2.9 kadiri değerinde, yeşilimsi sarı bir yıldızdır ve Boğa Takımyıldızı (Eta Tauri ) üyesidir.  Boğa’nın üzerinde Pleiades (Yedi Kızkardeş) ve Ülker yıldız kümeleri bulunur. Ülker yıldız kümesindeki en parlak yıldızdır. Alcyone sabit yıldızı hem Ülker hem de Pleiades yıldız kümelerinden etkilenir.

Alcyone sabit yıldızı genel olarak aşkı, şehveti, itibarı, vahşi yanı temsil eder. Kaza ile yüz yaralamasına çiçek hastalığına işaret eder. Ay ve Mars’ın doğasına sahiptir. Buda biraz maceracı, küstah, ve cinsel düşkünlük olarak ortaya çıkar. Genellikle göz ile ilgili sağlık problemlerini beraberinde getirir. Tutulmalarda vahşi doğası ön plana çıkabilir ancak onun dışında şanslı bir yıldızdır. Tarım ve deniz ticaretinde başarı getiri. Aile ve aile hayatını etkileyecek olayların göstergesidir. Pleiades etkileri bakımından ise Ay ve Mars’ın kombinasyonundan oluşan bir doğaya bürünür.

Aldebaran Sabit Yıldızı:

Aldebaran sabit yıldızının konumu 09°47′ dir ve ikizler burcundadır. Alpha Tauri , Boğa (Taurus )  Takımyıldızı üyesidir. Boğa’nın Sol Gözü’nde 0.9 kadiri büyüklüğünde dev turuncu bir yıldızdır .  Mars’ın doğasını taşımaktadır. Şanslı bir yıldızdır. Bireyde kararlı, dürüst, zeki, cesur ve popüler bir yapı oluşturur. Kamuda iyi bir konuma yükselebilir. İçinde biraz gaddarlık ve fitne eğilimi de görülebilir. Birey kendini pozitif yönde gelişime açık bırakırsa tüm olumlu gelişmelerde peşinden gelecektir, ancak zekasını ve popüler yapısını otoritelere karşı kışkırtmak, isyana teşvik etmekte kullanabilir ve bunda başarılı olur. Yükselen Burç ve Güneş kavuşumu birlikte kişiye müthiş bir enerji verir. Bu enerji onda hitap etme, kitleleri etkileyebilme yeteneği ile birlikte liderlik verir.

Algenib Sabit Yıldızı:

Sabit yıldız Algenib 9 ̊ 09′ konumunda Koç burcundadır. , Kanatlı At (Gamma Pegasi) , Pegasus takımyıldızının kanadının ucunda bulunan 2.8 kadiri büyüklüğünde mavi-beyaz bir yıldızdır . Pegasus takımyıldızında bulunan 3 ana yıldızın Scheat , Markab ve Algenib , Astrolojik etkileri benzerdir. Mars ve Merkür doğasında, üstün bir girişimcilik ruhu, mücadeleci ama yıkıcı bir yapıya sahiptir. Keskin ve güçlü bir zeka, hitap etmede çok başarılı ve etkileyici bir konuşma tarzı vardır. Güneş ile birlikte savaşçı ve öğrenmeye aç bir ruh ortaya çıkar. Merkür, Venüs ve Jüpiter ile bağlantılı olarak, sanat ve edebiyat alanında başarılı ve popüler biri olabilir. Sıcak kanlı yapısı aşırıya kaçtığında kişiye sorunlar yaratabilir Algenib yıldızı, insan vücudunda burun ile üst dudak arasındaki kalan kısmını yönetir.

Alpheratz (Alpha Andromedae), Caph (Beta Cassiopeiae) ve Algenib (Gamma Pegasi) birlikte göklerin ana meridyenini belirleyen Üç Kılavuz olarak bilinir . Etkisi altında doğanları şan ve zenginlik getirdiğine inanılır.

Algol Sabit Yıldızı:

Algol Sabit yıldızı 26°10′ konumunda ve Boğa burcundadır. Beta Persei, Perseus takımyıldızının üyesi, sembolik Medusa’nın başında bulunan, 2.1 kadiri büyüklüğünde bir yıldızdır. Astrolojik olarak en talihsiz yıldızlardan biri olarak kabul edilir. Mitolojik olarak Perseus’un yılan başlı Gorgon Medusa’ya karşı kazandığı zaferi temsil ediyor. Orta çağ döneminde Arap komutanlar, bu yıldızın ışığı zayıfken hiç bir savaşa girmemeye özen göstermişlerdir. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Yıldızın talihsizliği ise şiddetten gelir. Yıldız, Mars ve Satürn ile birlikte olduğunda insan doğasında vahşete ve şiddete meyilli bir ruh hali ile kendini gösterir. Güneş ve Ay veya malefik bir gök cismi ile etkileşimde ise kazalardan kaçınmak gerçekten çok zorlaşır. Ani ve şiddetli ölüm, kesilerek kaybedilen uzuv. Sabit yıldız Algol insan vücudunda boyun tabanının 2.5 cm yukarısına hükmeder. Doğum haritasında güçlü bir konumda ise çok belirgin yüz özelliklerine veya güçlü ve gür saçlara vurgu yapar.

Algorab Sabit Yıldızı:

Algorab sabit yıldızı 13°26′ , Terazi burcundadır.  Delta Corvi , Corvus Takımyıldızı üyesidir. Corvus’un sol kanadında , 3.0 kadiri büyüklüğünde bir çift yıldızdır Mars ve Satürn doğasındadır. Kötü niyetli, acımasız, şeytani, itici ve yalan söylemeye meyillidir. Etkisi çok fazla ise Askeri kurularda ilerleyebilir ancak doğası itibari ile sonu kötü sonuçlanabilir. Terazinin bahane tarafı burada oldukça güçlenir. Açıları olumlu olduğunda pek bir etkisi hissedilmez ancak tersi durumlarda taşıdığı tüm olumsuz etkileri ortaya çıkartır. Algorab yıldızı insan vücudunda sağ böbreği yönetir.

Alhena Sabit Yıldızı:

Alhena Yıldızı 09°06’da Yengeç burcundadır. Gamma Geminorum, Gemini takımyıldızının bir üyesidir. Merkür ve Venüs doğasına sahiptir. Zarif, cana yakın, kibar, güzel huylu, sevimli bir karakter olabilir. Zenginlik bu güzel sıfatları tamamlayabilir. Venüs’ün sanatsal uanı ağır basabilir, sanat alanında öne çıkan özelliklere sahip olabilir. Kendini yazarak ve sözel olara çok iyi ifader. Ayrıca yumuşak mizacı ve konuşma beceresi sayesinde çok güzel bir arabulucu olabilir. Meseleleri analiz etmek için kesinlikle köküne inen bir yapısı vardır. İnsan vücudunda, Sternum veya göğüs kemiği‘nin 2,5 cm sağına hükmeder.

Alkaid Sabit Yıldızı:

Alkaid Sabit Yıldızı 26°56′ konumunda Başak burcunda bulunmaktadır.  Ursa Major, Büyükayı takım yıldızının sembolik ayı figürünün, kuyruğunda bulunan, parlak beyaz bir yıldızdır. 1.84 Kadiri değerine sahiptir. Sabit yıldız Alkaid Mars gibidir. Saldırı sonucu veya ani bir ölüm, aşırı gurur yüzünden başarısız sonuçlar, alınabilir. Yıldız yükselişte ise zenginlik, cömertlik, güç, cesaret ve yaratıcılık, mücadelelerde üstünlük getirir. Doruk noktasında ise Ticarette ve Mars nitelikli mesleklerde mutlak başarı getirir. Küresel felaketler ve savaş habercisidir.

Almach Sabit Yıldızı:

Sabit yıldız Almach 14°14′ konumunda Boğa burcundadır. Gamma Andromedae, Zincirli Kadın Andromeda Takımyıldızı üyesidir. Sembolik kadın figürünün eteğinde 2.3 kadiri değerinde, dörtlü bir yıldız sistemidir.

Alnilam Sabit Yıldızı:

Sabit Yıldız Alnilam 23°28′ konumunda İkizler burcundadır. Epsilon Orionis, Orion takım yıldızının ortasında yer alan 1.7 kadri değerinde büyük mavi bir yıldızdır. Jüpiter ve Satürn’ün doğasına sahiptir. Özellikle yükselişte ise miras ve şöhret konusunda çok talihlidir. Bu durum aşk hayatı için tam tersi yönde etki eder. Bu yıldız etkisinde doğan çocuklar da kamusal alanlarda başarı  sağlaması muhtemeldir. Alnilam yıldızı insan vücudunda diyaframı yönetir.

Sabit Yıldızlar
Orion Kemerindeki Sabit Yıldızlar

Alnitak Sabit Yıldızı :

Altinak 24 ̊ 41′ konumunda İkizler burcunda bulunan, Orion takımyıldızının, temsili simgesi olan Orion kemerinde bulunan 1 kadiri değerinde bir yıldızdır. Orion kemeri genel olarak güç, enerji, çalışkanlık, açık bir nasip, iyi hafıza, kötü şöhret ve organize etme yeteneği verir. Alnitak yükselişte iken kemerdeki diğer yıldızlar olan Alnilam ve Mintaka ile birlikte dinsiz ve hain kişilere işaret eder. Güneş kavuşumunda kişiye iyi şans ile kötü şöhret getirir. Altinak yıldızının Ay kavuşumunda tek bir gözde görme kaybı olabilir, yeni ve etkili arkadaşlar kurulabilir, saygın bir kadına aşık olma ve beraberinde değerli hediyelere işaret eder. Ay Satürn ile; ise boğulma veya suikast ile ölüme işaret edebilir.

Alpheca Sabit Yıldızı :

Alphecca yıldızı 12°18′ konumunda ve Akrep burcundadır. Alpha Coronae Borealis , Corona Borelais Takımyıldızının üyesi olan 2.2 Kadiri büyüklüğünde bir sabit yıldızdır. Venüs ve Merkür’ün doğasına sahiptir. Bu doğa şiirsel ve sanatsal yetenek, onurlu, idealist, temiz ve bakımlı, sevimli , kibar ve zarif bir yapı olarak ortaya çıkar. İnsan vücudunda omurganın en alt omurunu yönetir. Zevkli uğraşılar ile geçe bir yaşam, kendinde ve yaşadığı ortamlarda süse düşkün, cinsellik anlamında tek eşlilikten uzak bir yapıya işaret eder. Satürn kavuşumu ile Tutumlu ama maddi yönden çok faza sahipliği bulunmayan popüler bir yapı. Güçlü tutkulara sahiptir ama onların esiri olmaz. Arkadaş çevresinden maddi olarak fayda sağlar. Aşk insanı olmasalar da popüler yapıları sayesinde kendi konumlarının üzerinde bir eş seçimi yapabilirler. Çok fazla çocuk sahibi olmazlar ama onlarla iletişimleri ve bağları kuvvetli olur. Venüs ile Sanatsal ve müzik zevkleri olan, romantik, içten aşk ilişkilerinde ideal bir yapıya işaret eder. Geniş arkadaş çevresine sahiptir ve bu çevreden faydalanmaktan kaçınmaz.

Alphard Sabit Yıldızı :

Alphard Sabit Yıldızı 27 ̊ 17′ konumunda ve Aslan burcundadır.  Alpha Hydra, Su yılanı takımyıldızının bir üyesidir. 2.0 kadiri değerinde turuncu renkli bir yıldızdır. Satürn ve Venüs doğasına sahiptir. Bu doğa sabit yıldızda, açgözlü, utanmaz, isyankar, ve aşk hayatında kederli bir tanım ortaya koyar. Güçlü tutkuları onları yönetebilir, müzikal ve sanatsal alanlarda takdir toplayacak işler yapabilirler. Boğulma ve zehirlenmeye dikkat etmeleri gerekir. Güneş, Ay , Mars ve Neptün yükseliminde Alphard yıldızı bağlantısı var ise özellikle erkek haritasında eşi tarafından zehirlenme olabilir. Maddi konularda yetersiz olabilirler. Satürn ve Neptün kombinasyonu ile aydınlanma yaşayabilirler. Sabit yıldız Alphard, insan vücudunda kalbin altını yönetir. Uranüs kavuşumu ile, Kötü alışkanlıklara sahip olabilirler, suça karşı özellikle büyük suçlara karşı eğilim içerisindedirler. Aşk hayatlar berat olabilir. Kadın bireyler için erkek tarafından yıkıma uğrayabilir, ahlaksız bir yaşama sürüklenebilir. Kazan ve evlilik için uygun değillerdir.

Alpheratz Sabit Yıldızı :

Sabit Yıldız Alpheratz 14° 18′ konumunda Koç burcundadır. Alpha Andromedae , Prenses veya Zincirli Kadın, Andromeda Takımyıldızı’nın sembolik simgesinin başında bulunan 2.1kadiri değerinde beyaz-mor bir ikili yıldızdır. Doğası Jüpiter ve Venüs olduğu için şanslı bir yıldızdır. Genel etkisi ; Mutlu bir mizaç, felsefi bir akıl, Yasal veya dini konularda yükselme, kadınlar tarafından gördüğü yardımdır. Yükselişte ve doruktaysa beraberinde onur ve zenginlik getirir. Bağımsızlık, özgürlük ve sevgi verir. Popüler olmaya yatkın doğası, Uygun gök cisimleriyle ; Tepe noktası , yükselen, güneş ve Ay kavuşumları kişisel noktaları ile yakınlık içerisinde ise kitleler önünde popüler biri olabilir. Alpheratz yıldızı, insan vücudunda kafa ile boyun ve alt çeneyi birbirine bağlayan bölgeyi yönetir.

Alpheratz (Alpha Andromedae), Caph (Beta Cassiopeiae) ve Algenib (Gamma Pegasi) birlikte göklerin ana meridyenini belirleyen Üç Kılavuz olarak bilinir . Etkisi altında doğanları onur ve zenginlikle getireceğine inanılır. Satürn kavuşumunda ; Açık yürekli, cana yakın ama cimri bir karaktere işaret eder. Popülerlik peşinde koşar, bu amaçları için dindar gibi görünmekten de çekinmez. Din adamlarından veya avukatlardan yardım görür. Aile içi yaşamlarında uyum söz konusudur. Zengin olma olasılıkları yüksektir. Beyinlerinde oluşan hastalıklardan mustarip olabilirler.

Alrisha Sabit Yıldızı :

Alrisha Sabit Yıldızı 29° 23′ konumunda ve Koç burcundadır. Alpha Piscium , Balık Takımyıldızının bir üyesi olan, 3.8 Kadiri değerinde , saoluk yeşil-mavi tonlarında bir çift yıldızdır. Takımyıldızının birbirine bağlı çift balığı temsil eden resminde , ipin tam ortasında yer alır. Satürn ve Merkür’ün doğalarından almıştır. Ancak Venüs^ün birleştirici özelliğine de sahiptir. Kısa vadeli planlar yapan, sosyal ortamlara çok rahat ayak uydurabilen bireyleri işaret eder. Çok sık iş değiştirebilirler. Hayvanlara ve küçük çocuklara düşkündürler. Onları kurtarmayı ve ilgilenmeyi severler. Tatlı sevecen ve başkalarına karşı ilgilidirler. Çok iyi doktor ve hemşire olabilirler. Sevdiklerine manevi yönden ciddi destek sağlayabilirler. Venüs kavuşumunda ; Sosyal çevrelerinde göz önünde, bilinen ve söz sahibi bireyler olabilirler.

Altair Sabit Yıldızı :

Sabit yıldız Altair 01° 47′ konumunda ve Kova burcundadır. Alpha Aquilae ,Kartal Takımyıldızının üyesi, sembolik takımyıldızı resminde kartalın boynunda yer alır. 0.8 Kadiri değerinde soluk sarı bir yıldızdır. Genel özellikleri kendinden emin, cesur, asi, hırslı ve liberal bir doğadır. Emir komutanın üstünde yer alabilirler, çok büyük servetlere sahip olabilirler ama bunlar genellikle geçici olur. Mars ve Jüpiter’in doğasına sahiptir. Altair yıldızı, insan vücudunda sol diz kıvrımının altını yönetir.. Tepe noktası kavuşumunda Askeri konularda ün ve terfi sahibi olabilecek bir yapıya sahip olur. İyi açılarda önemli bir mevki ve hızlı yükseliş habercisidir. Amaçlarına yüksek bir irade ve inançla ilerler. Amaçlarına ulaşmada hiç bir engel onu durdurmaya yeterli gelmez. Güneş kavuşumu ile; Kamuda itibar, tanına bilirlik, yüksek makamlardan fayda, geniş bir arkadaş çevresi, yazılı ifadelerden dolayı yaşanan sorunlar, zehirli hayvan sokması riski yaşayabilirler. İnsanı yardım organizasyonlarında bulunmayı tercih edebilirler, bununla beraber yaptıkları işlerde sürekli takdir beklerler, egoları ile ciddi sorunları vardır. Övgü alamadıkları işler ve organizasyonlarda varlıklarını devam ettirmezler.

Antares Sabit Yıldızı :

Antares Sabit Yıldızı 09°46′ konumunda ve Yay burcundadır.  Alpha Scorpii, Akrep takımyıldızının üyesi, akrebin kalbidir. 1 Kadiri değerinde ateşli kırmızı, zümrüt yeşili bir yıldızdır. Rengi kızıl gezegene benzer. Mars ve Jüpiter’in doğasına sahiptir. Gururlu, büyük ölçüde liberal, yönetim becerilerine sahip ve kozmopolit görüş en belirgin etkileridir. Şimdiye kadar ele aldığımız yıldızların içerisinde en önemlisidir. Bu yıldız ANT-ARES “Ares” karşıtı Mars’ın rakibi anlamına gelir. İsminin kökü de Yunanca bu kelimeden oluşur. Antares yıldızı insanları sert ve kavgacı yapar. Buda askeri alanlarda önem arz eder. Özellikle Yükselen, Tepe noktası, güneş ve Ay kavuşumunda aktif bir zihnin, cesaretin ve stratejik yeteneğin göstergesidir. Yıldızın doğum haritasında bulunması bir avantaj olabileceği gibi ahlaki değerlerdeki yoksunluk tam tersi yönde bir dezavantaj yaratabilir. Kavgacı ve hırsı, sert tavır ahlak ile büyük başarılara imza atılmasına sebep olur. Ancak aşırılık ve yozlaşma ortaya şiddet yanlısı, despot, kendine ve başkalarına zarar verme eğiliminde olan bir kişilik oluşturabilir. Hem maddi dünyasında hem de manevi dünyasında sınırda ve dengeli olmalıdır. Antares yıldızı, insan vücudunda alttan üçüncü omurun sağ tarafını yönetir. Yükselen Kavuşumu : Askeri alanda başarı getiri, bu seçim ona kazanç ve beraberinde onur da sağlar. Şiddet ve hastalık, sürekli değişken menfaatlere işaret eder. Tepe Noktası Kavuşumu ; Askeri alanda zenginlik, terfi ve onur getiri. Şansları genellikle yaver gider. Güneş kavuşumu ; Din konularında güvenilmez ve sahtekardır, samimiyetsizdir, sahip oldukları zenginliği ellerinde tutamazlar ve genellikle sonrasında yıkım ve rezalet yaşayabilirler. Askeri alanda mesleki olarak başarılı olabilirler. İhanet edilebilir, şiddet görebilir veya gösterebilirler. Ateşli hastalıklar, sağ göz ile ilgili kayıp yaşanabilir. Yükselişte veya tepe noktasında ise güçlük, zorluk ve şiddet ile elde edilen onura işaret eder.

Arcturus yıldızı 24°14′ konumunda ve Terazi burcundadır. Bootes , çoban takım yıldızının bir üyesidir. Sembolik takımyıldızı simgenin sol dizinde yer alan kırmızısı bir yıldızdır. Spica ile gökyüzündeki en şanslı iki yıldızdan biridir. 0.04 Kadiri değerindedir. Mars ve Jüpiter’in doğasına sahiptir. Yükseliyorsa veya dorukta ise askeri konularda terfi ve onur getirir. Yükselen kavuşumunda ; kendi hatalarından kaynaklı bir çok kaygı ve endişe yaşar. Arkadaşlarına karşı sadıktır. Sır konusunda çok ketumdur içinde tutar. Tep noktası kavuşumunda ; hükümet kanadında bir yer edinir, itibar ve zenginlik sahibi olabilir. Güneş ile temkinli bir yapıya işaret eder. İşlerinde yavaş, temkinli ve sabırla ağır ağır ilerlerler. Ruhban takımından çevresi olabilir. kamu ile anlaşmalı işlerde çalışabilir ve kazanç sağlaması zor değildir.

Ejderha takımyıldızı - Arrakis Yildizi

 

Ejderha takımyıldızı – Arrakis Yildizi

Arrakis Sabit Yıldızı :

Arrakis sabit yıldızı 24 ° 45 ‘ konumunda ve Akrep burcundadır. Mu Draco ; Ejderja takımyıldızının bir elemanıdır. 5.1 Kadiri değerinedir. Satürn ve Mars doğasındadır. Duygusal ve sanatsal yönü gelişmiştir ancak kasvetli bir doğaya sahiptir. Analitik ir zihne sahiptir. Sosyal çevresi ve arKadaş zenginliğine sahiptir. Soyulma tehlikesi ve kazara zehirlenme ihtimali vardır.

Asellus Borealis Sabit Yıldızı :

Asellus Borealis yıldızı 07°32′ konumunda ve Aslan burcundadır. Gamma Cancri, Yengeç takımyıldızının sembolik resminin kabuğunda bulunan 4.7 Kadiri değerinde saman rengi bir yıldız sistemidir. Mars ve Güneş doğasına aittir. Bu doğa karması kişiye cesaret ve saygınlık verir, meydan okuyan lider yapısına işaret eder. Hayır sever ve teşvik edici yapısı ile sabır , özen ve sorumluluk veriri. Ciddi kazalara ve yanık tehlikesini vurgular. Asselus yıldızı  insan vücudunda kalbin üst kısmını yönetir. Yükselen kavuşumunda ; sol göz ile ilgili ateş kayaklı problemler ve görme kaybına, hayvanlar tarafından gerçekleştirilen yaralanmalara, kavgalara ve hafif meşrep kadınlardan veya erkeklerden gelecek iftiralara işaret eder.

Asellus Australis Sabit Yıldızı :

Asellus Australis yıldızı 08°43′ konumunda ve Aslan burcundadır. Delta Cancri, Yengeç takımyıldızının üyesi, sembolik resmin kabuğunda bulunan 3.9 kadiri değerinde turuncu bir yıldızdır. Mars ve Güneşin doğasına sahiptir. Kahraman, gözü pek, cesur, cüretkar, lider ve savaşçı en genel özellikleridir. Sabit yıldız Asellus Australis, insan vücudunda kalbin üst kısmını yönetir. Yükselen kavuşumunda; Metal işçiliği, askerlik, cerrah ve Mars karakterli işlerde yükselme şansı. Şiddetli ateşli hastalıklar ve göz problemleri yaşayabilir.

Baten Kaitos Sabit Yıldızı :

Baten Kaitos Sabit Yıldızı :

 

Baten Kaitos Sabit Yıldızı :

Baten Kaitos yıldızı 21°57′ konumunda ve Koç burcundadır.(Zeta Ceti) , Balina yada deniz canavarı olarak simgelenen Cetus Takımyıldızının elemanı 3.9 Kadiri değerinde sarımsı bir yıldızdır. Arolojik olarak düşmeler ve darbelerin habercisidir. Satürn doğasına sahiptir. Genel olarak mecburu seyahatler, değişim ve başka bir yere göç, kısıtlama , çekingenlik, yalnız kalma ihtiyacına işaret eder .Baten Kaitos yıldızı, insan vücudunda başın merkez noktasını yönetir. Yükselen kavuşumunda; Düşünceli ve melankoliktir. Utanç veya rezil olma durumu söz konusu olabilir, çok fazla özen gösterimi onu endişeli yapar. Bina inşası, madenler ve mineraller ile bağlantılıdır. Tepe noktası kavuşumunda ; yaşlı insanlardan dolayı sorunlar yaşayabilir, ticarette kaybedebilir, bu kayıp ortakları yüzünden olabilir, yükselişin ardından düşüş yaşayabilir. Venüs kavuşumunda; Kulak sıvıları ile ilgili özellikle sol kulakta sorun yaşanabilir. Venüs ile beraber Mars veya Satürn kavuşumu sol kulakta daha fazla hasarlı hastalıkların habercisi olabilir.

Bellatrix Sabit Yıldızı :

Bellatrix yıldızı 20°57′ konumunda ve İkizler burcundadır. Gamma Orionis, Avcı takımyıldızı Orion’un sol omzunu işaretleyen 1.6 Kadiri değerinde devasa soluk sarı bir yıldızdır. Mars ve Merkür ruhunda bir yıldızdır. Sivil veya askeri alanda bilinen, ün, onur hatta ödül sahibi bireyler genel özellikleridir. Zorlu yollar, dönemeçler sonucunda büyük kazançların kapısını açan, şans getiren yıldızdır. Şöhret, zenginlik ve seçkin arkadaşlara işaret eder. Olumsuz açılarda körlük, ciddi trajedilere sebep olacak kazalara açık hale gelir. Kadın haritasında ayrıca kurnazlık, keskin ve güçlü bir ses tonu, gevezeliğe işaret eder. Bellatrix yıldızı, insan vücudunda göğsün sağ tarafını, göğüs boşluğunu ve akciğerleri yönetir. Yükselen kavuşumunda ; Aceleci, dik kafalı ve inatçı yapıları nedeni ile tüm olumlu gelişmeleri tersine çevirebilecek bir yapıya dikkat edilmelidir.

Betelgeuse Sabit Yıldızı :

Betelgeuse yıldızı , 28°45′ konumunda ve İkizler burcundadır. Alpha Orionis, Orion takımyıldızında bulunan, sembolik şeklin sağ koltuk altındaki, 0.4 Kadiri değerinde süper dev bir kırmızı yıldızdır. Orion takımyıldızındaki en parlak ikinci yıldızdır. Yıldız artan bir eğilimle küçülmektedir. 15yıl öncesine göre %10 civarında daha küçüktür. Mars ve Merkür’ün doğasına sahiptir. Savaş ve katliamların önceden habercisidir. Büyük bir servetin ve hükümdarlığın sembolüdür. Sabit yıldız Betelgeuse, insan vücudundaki göbeği yönetir. Yükselen Kavuşumunda ; fiziksel olarak çevik, hızlı ve üstün bir sporcu olabilir. Değişken bir ruh haline sahiptir, beyni bu sorunla çok fazla mücadele eder. Yaşam boyunca unvan ve onur getirir. Şanslı , başarılı ve sahip olduğu ün ile ömür boyu bilinir olabilir. Tepe Noktası Kavuşumu; Askeri alanda edinilmiş büyük bir servet, hakimiyet, yaratıcılık, sanat ve bilimi birleştirme konusunda yeteneklidir. Güneş, ay ve Jüpiter ile beraber bol servet ve onur getirir. Yıldızın genel özelliği olan sağlıklı ve çevik bir vücut.

Canopus Sabit Yıldızı :

Canopus Yıldızı 14°58′ konumunda ve Yengeç burcundadır. Alpha Carinae , Argo Navis takımyıldızının elemanıdır. Sembolik gemi simgesini oluşturan takımyıldızının ortasında bulunur. 0.7 Kadiri değerinde beyaz bir yıldızdır. Canopus yıldızı , Sirios yıldızından sonra gece gökyüzünde görülebilen en parlak ikinci yıldızdır. Satürn ve Jüpiter’in doğasına sahiptir. Genel olarak ağırbaşlı, muhafazakar, dindar ve tutucu bir karaktere işaret eder. Oldukça geniş ve kapsamlı bir bilgi dağarcığı, eğitim alanında çalışmalar ve yolculuklar getirir. Yükselen Kavuşumunda ; Uzun gemi yolculukları, öğrenim amaçlı uzun seyahatleri ve yasal sonuçlarla çözülebilen kavgalara işaret eder. Tepe Noktası Kavuşumu ; Makam ve terfi, yaşlı bir din adamı veya nüfuzlu biri tarafından desteklenerek ulaşılan mevki, zenginlik, otorite ve ün getirir.

Capella Sabit Yıldızı :

Capella Yıldızı 21°51′ konumunda ve İkizler burcundadır. Alpha Aurigae, Arabacı (Auriga ) Takımyıldızının bir üyesidir. 0.1 Kadiri değerinde beyaz bir yıldızdır. Mars ve Merkür’ün doğasına sahiptir. Genel olarak onur, itibar, zenginlik , ün, kamu kuruluşlarında itibar, yeni bilgiye ve yeniliklere merak ve ilgi, saygın arkadaşlar veriri. Capella yıldızı, insan vücudunda omurganın başından itibaren 7. Vertebrayı yönetir. Yükselen kavuşumunda; Aceleci, sabırsız, dik kafalı bir yapı ve bu karakter özellikleri nedeni ile pek çok başarısızlık verir. Öğrenme sevgisi ve araştırmaya ilgilidir. Merak duyguları aşırı olur ve çevrelerinde sinir bozucu olarak kabul edilir. Tepe Noktası Kavuşumu: İş konusunda değişiklikler yaşayabilir, ordu, deniz kuvvetleri veya dini bir konuda terfi, israfçı bir tutum ve kıskanç. Bu kavuşumla beraber Güneş, Ay ve Jüpiter de dahil olursa büyük bir zenginliğe işaret eder.

Capulus Sabit Yıldızı :

Capulus sabit yıldızının Astrolojik etkileri

 

Capulus sabit yıldızının Astrolojik etkileri

Capulus Yıldızı 24°12′ konumunda ve Boğa burcundadır. M34 Persei , Perseus Takımyıldızının üyesi 5.5 Kadiri değerinde bir yıldız kümesidir. Mars ve Merkür doğasındadır. Kavga ve yıkımın habercisidir. Sembolik takımyıldızı simgesinin kılıç elinde bulunur Bu nedenle korkusuz, fevri hareketler eden, öfke patlamaları ve güçlü bir adaptasyon gibi özellikleri verir. Yükselen kavuşumunda; Aceleci, inatçı ve dik başlı, olması onu iş hayatında ve özel hayatında başarısız yapar. Tepe noktası kavuşumu ile iş hayatında değişiklikler olabilir. Aynı harita üzerinde Ay ve Venüs kavuşumu ile omurga ve sinir sisteminde yaşamı kısıtlayıcı rahatsızlıklar ve görme kayıpları olabilir.

Castor Sabit Yıldızı :

Castor Yıldızı 20°14′ konumunda ve Yengeç burcundadır. Alpha Geminorum , İkizler (Gemini) takımyıldızının bir elemanıdır. 6 Ayrı yıldızdan oluşan 1.9 Kadri değerinde çoklu yıldız sistemidir. Yıldız kümesi ağırlıklı Merkür ve Venüs doğasındadır. Sabit yıldız Castor, insan vücudundaki midenin ön tarafı ve paratiroid bezlerini yönetir. Yükselen kavuşumunda ; Aklını kulama konusunda yeteneklidir, öğrenme konusunda başarılıdır. Tepe Noktası kavuşumunda ; Ticari faaliyetler ile uğraşabilir, kitaplar veya entelektüel konular üzerinden kazanç sağlayabilir. Güneş kavuşumunda ; Devletin dış ilişkilerinde görevli ve doğa üstü olaylara ilgili olabilir. Huysuz ve kötü huy sahibidir. Hastalık ve kazalara çok açıktır.

Castra Sabit Yıldızı :

Castra Sabit Yıldızı ve Astroloji

Castra Yıldızı 20°12′ konumunda ve Kova burcundadır. Epsilon Capricorni , Oğlak (Capricornus) takımyıldızının, 4.62 Kadiri değerinde, Mavi-Beyaz, dörtlü yıldız takımıdır. İsmin kökü Latincede kale veya askeri kamp anlamına gelmektedir. Satürn ve Jüpiter’in doğasındadır. Sabit yıldız Castra, insan vücudunda sağ bacakta dizin 9 cm altını yönetir. Genel olarak kontrol edilemeyen bir Öfke, yıkım ve öfke veriri. Mars kavuşumunda (2 ° Ob) ; sağlığı direkt olarak etkiler. Özellikle sağ bacakta ağrı ve yanma hissi çok fazla hissedilebilir. Bu kavuşumla birlikte yıkım ve öfke daha da ön plana çıkar. Kötü niyetli düşünce ve çıkarlar kişiyi etkisi altına alabilir. Yüksek seviyede ani öfke patlamaları yaşanabilir.

Dabih Sabit Yıldızı :

Dabih 04°03′ konumunda ve Kova burcundadır.  Beta Capricorni , Oğlak ( Capricornus) takımyıldızının bir elemanıdır. Takımyıldızının sembolik resmi olan Oğlağın sol göz kısmında yer alır. 3.1 kadiri büyüklüğünde bir yıldızdır. Satürn ve Venüs doğasındadır. Dabih yıldızı , insan vücudunda sol baldırın merkezini yönetir. Yükselen kavuşumunda ; İyi huylu ve sağlıklı bir bireye işaret eder. Bu birey iş veya evlilik yolu ile kazanç elde edebilir. Tepe Noktası Kavuşumu ; Sağlık açısından çok iyidir ve üstlerinin desteği ile ün sahibi olabilir.

Deneb Adige Sabit Yıldızı :

Deneb Adige Yıldızı 5°20′ konumunda ve Balık burcundadır. Alpha Cygni, Cygnus ( Kuğu) takımyıldızında mavi -beyaz renkte dev bir yıldızdır. Yaratıcı bir zeka, çabuk öğrenme ve keskin bir zeka veren Venüs ve Merkür doğasındadır. Genel olarak sanatsal ve bilimsel konular üzerinden para kazanma potansiyeline sahiptir. Ruhani yönlerini geliştirirlerse daha verimli ve ismi her daim hatırlanacak bireyler olabilirler. Tüm gezegenle ile yaptığı 0°25′ Orb ile özellikle ruhani alanda kendilerini ve yeteneklerini keşfederler ise hem manevi anlamda hem de dünyevi anamda bolluk ve zenginliğe ulaşırlar. Sabit yıldız Deneb Adige, insan vücudunda sol ayağın üst kısmını yönetir.

Deneb Algedi Sabit Yıldızı :

Deneb Algedi Yıldızı 23°33′ konumunda ve Kova burcundadır. Delta Capricorni, Capricornus (Debiz Keçisi) takımyıldızının elemanıdır. 2.8 Kadiri değerinde ikili yıldız sistemidir. Satürn ve Jüpiter’in doğasına sahiptir. Deneb Algedi Yıldızı , insan vücudundaki omurları çevreleyen kan damarlarını ve sinir bağlantılarını yönetir. Tepe Noktası Kavuşumunda ; Eski bir din adamının veya nüfuzlu birinim yardımıyla elde edilecek büyük şan, şöhret ve zenginliğe işaret eder. Güneş Kavuşumunda ; Bağımsız ve özgür kalmak isteyen bireylerdir. Bu kavuşumla beraber ego ile beraber ilişkilerde zorluklar yaşarlar. Çevresindeki sahte arkadaşları nedeni ile maddi ve manevi kayıplar yaşayabilir. Arkadaşları ile paylaşımı artıkça özel alanlarının işgal edildiğini düşünerek kutuplaşabilirler.

Deneb Kaitos Sabit Yıldızı :

Deneb Kaitos Yıldızı 2°35′ ve Koç burcundadır. Beta Ceti,  Cetus the Whale ( Balina ) takımyıldızı üyesidir. 2 Kadiri değerinde turuncu bir yıldızdır. Batlamyus’a göre Satürn doğasındadır. Genel yargı kaba kuvvet, hastalıklar, yıkım ve kayıplar, zorunlu olarak değişim ve kendi kendinin sonunu getirme gibi özelliklere işaret eder. Sabit yıldız Deneb Kaitos, insan vücudunda başın arkasını, gözleri ve beyinciği yönetir. Astrolojik olarak yükselen Kavuşumunda Deneb Kaitos Sabit Yıldızı ; düşünceli ve melankolik, çok özenli ancak endişeli bir yapıya işaret eder. Binalar, maden ve minareler ile ilişkilidir. Tepe noktası kavuşumunda; yaşlı inanların yol açtığı sorunlar, utanç verici yüz kızartıcı durumlar. Ticaret sebebiyle yaşanan kayıplar. Bu ayıplar yaptığı ortaklıklar sonucu oluşabilir. Yükselişin ardından sert bir düşüş yaşayabilir. Güneş Kavuşumu ile; mental rahatsızlıklar, acı izler bırakacak kayıplar, yanma veya haşlanma gibi sebeplerden oluşan yaralanmalar, zayıf ve halsiz bir yapı dikkat edilmesi gereken konularıdır. Erkekte sağ gözü, kadında sol gözü etkileyebilir. Işık ile ilgili hassasiyetler ve miyop olabilir.

Denebola Sabit Yıldızı :

Denebola Yıldızı 21°37′ ve Başak burcundadır. Beta Leonis, Aslan takım yıldızının kuyruğunda, 2.2 Kadiri değerinde mavi renkli bir yıldızdır. Arcturus, Denebola ve Spica yıldızları ile ilkbahar üçgeni oluşturur. Baharın gelişi ile yükselirler ve Denebola ile Bahar Üçgeni’ni oluştururlar. Bahar gelirken Güneş battıktan sonra doğuda gözlemlenebilirler. Satürn ve Venüs doğasındadır. Denebola yıldızı medikal astrolojide , insan vücudunda göğsün ön kısmını yönetir. Yükselen Kavuşumu ile Denebola Yıldızı Astrolojik olarak ; İyi huylu ve sağlıklı bir bireye işaret eder. Endüstri alanında veya evlilik yolu ile pek çok kazanımı olur. Zenginliğe ve bolluğa sahip olabilir. Terfiler ile yükselebilir. Tepe Noktası Kavuşumu ile : Vücut sağlığı olarak çok dinçtir. Üstlerinin yardımı ile ün sahibi olabilir.

Dheneb Sabit Yıldızı :

Dheneb Sabit Yıldızı ve Astrolojik Etkileri

 

Astrolojide Dheneb Yıldızı

Dheneb Yıldızı 19°48′ konumunda ve Oğlak burcundadır. Zeta Aquilae,  Aquila (Kartal 9 takımyıldızının bir elemanıdır. Kadiri 3 değerinde yeşil renkli bir çift yıldızdır. Mars ve Jüpiter’in doğasındadır. Genel olarak komuta etme, döğüş sanatlarında başarı, cömertlik ve iyilik yeteneği verir. Sabit yıldız Dheneb, insan vücudunda sol dizin arkasının 7.5 cm altını yönetir. Dhebeb yıldızı Astrolojik olarak güneş kavuşumunda yaptığı işe canlılık katan ve iyi yapan kişilere işaret eder. Özel hayatlarına da iş sokmaktan evlerine iş taşımaktan çekinmezler. Takdir edilmek onların en büyük motivasyon kaynağıdır. Jüpiter kavuşumunda ortaya tam bir başarı çıkar. Özellikle inşaat alanında çok başarılı olabilirler.

Diadem Sabit Yıldızı :

Diadem Yıldızı 08° 58′ konumunda ve Terazi burcundadır. Coma Berenices (Berenices’in Saçları) takımyıldızının en parlak üyesidir. 4.3 Kadiri değerindedir. Satürn ve Merkür doğasındadır. Çekicilik ve popülerliği temsil eder. Bulunduğu haritada kişide kelli ve körlük olabilir. Kadın haritasında çekicilik ve cazibeye işaret eder. Dişil yönü önde ve fedakar bir kadın profili çizebilir. Genel olarak popülerlik onlara istedikleri için gelmez. O arayışta değillerdir. Başkaları için çalışıp feda edebilirler.

Dschubba Sabit Yıldızı :

Dschubba Yıldızı 02°34′ ve Yay burcundadır. Delta Scorpii, Scorpius (Akrep) Takımyıldızının sembolik akrep simgesinde sağ pençede bulunan ikili bir yıldızdır. 2.3 Kadiri değerindedir. Mars ve Satürn doğasına sahiptir. Dschubba Yıldızı Medikal Astrolojide , insan vücudunda kalçaların sol tarafını yönetir. Astrolojik olarak Dshubba Yıldızı Tepe Noktası Kavuşumunda askeri alanda sonucu başarısız terfiler olabilir. Güneş kavuşumunda; yaşamında çok fazla üzüntü olan, arkadaş çevresi vasat ve zararlı, ahlaki değerlerini yitirme eğiliminde bir bireye işaret eder. Ay kavuşumunda iş hayatında başarısız ve her şeye şüphe ile yaklaşan bir bireye işarete edebilir.

Dubhe Sabit Yıldızı :

Dubhe sabit yıldızının astrolojik etkileri

Dubhe Yıldızı 15°12′ konumunda ve Aslan burcundadır.  Alpha Ursae Majoris, Ursa Major Büyük Ayı ) Takımyıldızının üyesidir. 1.8 Kadiri değerinde sarı bir yıldızdır. Mars ve Merkür doğasındadır. Genel olarak Mars’ın yıkıcılığı ile bilinir. Özellikle Satürn kavuşumunda dünyevi haritalarda kötü bir şekilde çalışır. Hitler’in haritasında Satürn kavuşumu bulunur. Bir başka Milyonlarca insanın katili olan Mao Zedung haritasında Ay kavuşumu vardır. Yükselen kavuşumunda Zenginlik, güç, cesaret ve yaratıcılık veriri. Savaşlarda başarılara, yüz yaralanmalarına ve kazalara işaret eder. Tepe Noktası kavuşumunda ise kavgalarda üstünlüğe, ticarette ve Mars nitelikli işlerde başarıya işaret eder.

El Nath Sabit Yıldızı :

El Nath  22°35′ ve İkizler burcundadır. Beta Tauri, , Taurus (Boğa ) Takımyıldızının elemanı olan 1.7 kadiri değerinde bir çift yıldızdır. Mars ve Merkür’ün doğasına sahiptir. Sabit yıldız El Nath, insan vücudunda 8. Omurun sağ tarafını yönetir. Yükselen kavuşumu ile aceleci, düşüncesiz, dik kafalı ve inatçı bir yapıya işaret eder. Aceleci ve tez canlı tavırları nedeni ile pek çok başarısızlık yaşayabilir. Ay kavuşumu ile problem yaşadığı ortakları veya iş arkadaşları ile kavgalar olabilir, ancak işinde başarılıdır. Eşi nedeni ile çevresinde sorunlar yaşayabilir. Merkür kavuşumunda iş ortamında üstlerinden yardım görebilir ancak iş arkadaşları düşmanca yaklaşabilir. Mesleğinde yükselme veya daha iyi bir işe geçiş yapabilir. Kazanç için elverişlidir. Ev için yaptığı harcamalara dikkat etmelidir. Mars kavuşumu ile iyi bir konuşmacı , tartışmalarda üstünlük , avukatlık mesleğinde başarılı ve kıvrak zekalı bir bireye işaret eder. Satürn kavuşumu ile huysuz ama düşünceli ve tedbirli bir bireye işaret eder. Birikim yapmayı sever. Miras yolu ile hayata yeni bir başlangıç yapabilir. Ev işlerinde ve evlilikte idealdir. Uranüs kavuşumu ile güçlü bir zihne, sağlam bir karaktere ve sağlıklı bir bireye işaret eder. Genellikle orijinal ve pratik fikirlere sahiptir. Gizli hedefleri vardır bunları kimseyle paylaşmaz. Kazanç için çok uğraşması gerekir. Geç yaşta eli bol olur. Neptün kavuşumu ile Aktif ve enerjik bir zihin. Kusurları olabilen aktif bir beden. Doğa üstü olaylara ilgi. Tıp alanında keşif yapabilmeye meyilli.

Facies Sabit Yıldızı :

Facies-sabit-yildizi

 

Facies Sasbit yıldızının Astrolojik yorumları

Facies Yıldızı 08°18′ ve Oğlak burcundadır. Sagittarius (M22 Yay ) takımyıldızının 5.9 değerinde en büyük yıldız kümesidir.. Bir nebula ve iki kara deliğe sahiptir. Güneş ve Mars doğasındadır. Genellikle talihsiz bir yıldız olarak bilinir. Göz ile ilgili ciddi problemlerin habercisi olabilir. Şiddet eğiliminde veya şiddet görmüş bireylere işaret edebilir. Ancak kendini dizginleyebilen bireyler için bu güç hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak büyük bir güce dönüşebilir. Pek çok ünlü yazar, yönetmen, aktör ve gazetecinin haritasında yükselen kavuşumu ile görülmüştür. Sabit yıldız Facies, insan vücudunda sol dizin içini yönetir. Satürn 3 ° Orb ve Mars 2 ° Orb kavuşumlarında dizler ile ilgili sorunlara işarete der.

Fomalhaut Sabit Yıldızı :

Fomalhaut Yıldızı 03°52′ konumunda ve Balık burcundadır. Alpha Piscis Austrinus,  Piscis ( Güneybalığı ) takımyıldızının üyesi olan kırmızımsı bir sabit yıldızdır. Kadiri 1.16 değerindedir. Pers tarihinde 4 kraliyet yıldızından biri olduğu söylenir. Venüs ve Merkür doğasındadır. Fomalhaut yıldızı insan vücudunda sağ ayağın topuğunu etkiler. Yüseliş yıldızı olarak dabilnen yıldız bulunduğu haritada yüksek ölçekte bir güç veriri. Bu güç kişinin kullanımına bağlı olarak ona ölümsüz bir isim verebileceği gibi büyük bir yıkımda verebilir. Yükselen Kavuşumu ile birlikte Astrolojik olarak ölümsüz bir isim verir. Pablo Escobar 0°59′ ve Woody Allen 0°44′ buna örnektir.

Foramen Sabit Yıldızı :

Foramen Sabit Yıldızı 22°09′ ve Terazi burcundadır. Eta Carinae , Argo Navis Takımyıldızının bir elemanı olan yıldız sistemidir. Güneşten 5 Milyon kat daha parlaktır. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Foramen yıldızı insan vücudundaki iki böbreğin bağlantısını yönetir. Deniz kazaları, ticareti ve yolculuklarına işaret eder. Bolluk ve bereketi, dini konularda yükselişi ve göz rahatsızlıklarına işarete der. Yükselen kavuşumu ile şöhret getirir. Tepe noktası kavuşumu ile onur ve terfi. Güneş kavuşumu ile gemi kazası tehlikesi. Liderlik ve rehberlik verir. Merkür kavuşumu ile işitme ve görme problemlerine işaret eder.

Giedi Prima Sabit Yıldızı :

Giedi Prima 03°46′ konumunda ve Kova burcundadır. Alpha Capricorni, Copricornus (Deniz keçisi 9 Takımyıldızının bir elemanıdır. Takımyıldızının sembol simgesinin sağ boynuzunda bulunan 3.6 Kadiri değerinde bir çift yıldızdır. Al Giedi ve Algedi isimleri ile de bilinir. Venüs ve Mars doğasındadır. Sabit yıldız Giedi Prima Sabit Yıldızı , insan vücudunda sağ bacağın baldırının merkezini yönetir. Güneş kavuşumu ile tuhaf olaylara, beklenmedik kayıplar ve kazançlara, bazen büyük bir şansa işaret eder. Ay kavuşumu ile birlikte Güneş kavuşumunda olduğu gibi tuhaf ve beklenmedik olaylara, ilginç gelişmelere işaret eder. Sosyal çevrede edinilen yeni ve etkili arkadaşlar olabilir. Değerli hediyeler bekleyebilir. Saygın kadınların sevgisini kazanabilir.

Hamal Sabit Yıldızı :

Hamal Yıldızı 07°40′ konumunda ve Boğa burcundadır. Alpha Areitis,  Aries (Koç ) Takımyıldızının bir üyesidir. Kadiri 2 değerinde sarı bir yıldızdır. Mars ve Satürn doğasındadır. Genel etkisi şiddet, vahşet ve önceden tasarlanmış suçlar üzerinedir. Hamal yıldızı, insan vücudunda boynun sağ tarafını ve paratiroid bezini yönetir. Hamal sabit yıldızı güneş kavuşumunda karşı cins ile olan ilişkilerde ve maddi konularda sorunlar olabilir. Yanlış seçilmiş ortaklar ve bunları bağlı dağılmalar yaşanabilir. Sabit yıldız Hamal Ay kavuşumunda sıkı çalışma ama yavaş gelen bir başarı olabilir. Sabırlıdır, aşk ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir. Anneden gelen zulüm veya şiddet olabilir. Bu eğilim ona ilerde kadına karşı merhametsiz ve şiddet yanlısı yapabilir.

Hyades Sabit Yıldızı :

Hyades Yıldızı 05 ̊ 45′  konumunda ve İkizler burcundadır. Taurus takım yıldızının bir elemanıdır. Mars ve Neptün Doğasındadır. Genel olarak silahlar, zehirlenmeler, ani gelişen durumlar ve görme bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Güneş ile birlikte talihsizlik, keskin aletlerle yaralanmalar ve askeri başarı sağlayabilir. Ay ile birlikte empati yoksunluğu, körlük, ailede yaşanan skandalları anlatır.  Venüs kavuşumunda; İlişkilerinde şüpheli davranışlar ve sanatsal tutkulara işaret eder. Merkür ile kavuşumunda kişiye zihinsel açıdan aktiflik ve hitabet gücü kazandırır.   Satürn ile birlikte kemik, kas problemlerine ve özellikle bacaklarda sorunlara neden olur.  Uranüs kavuşumunda öngörü, geleceği sezinleme yeteneği geç evlilik verebilir. Neptün ile birlikte olayların iç yüzünü fark edememe hali ve kurban rolüne düşme, hapis gibi cezalar görülebilir. Aynı zamanda güçlü psişik veya sanatsal yetenek verecektir. Plüton ile beraber kötü şöhret, kötü ve şiddetli ölüm gelebilir.

Kerb Sabit Yıldızı :

Kerb sabit yıldızı 01 ̊ 03′  konumunda ve Koç burcundadır. Tau pegasusu takımyıldızının bir üyesidir. 4.6 Büyüklüğünde bir yıldızdır. Merkür ve Mars doğasındadır. Genel olarak kibirli ve hırslı bir yapıya işaret eder. Tutkulu ve aşk doludur. Kadın haritasında Mars ile kavuşumunda karşı cinse yönelik bencil tutumlar ve öfkeye, tutarsız davranışlara sebep olabilir. Terkedilme, aldatma veya aldatılmaya dikkat çeker. Erkek haritasında Venüs kavuşumu ile libido yüksekliğine e tutkulu bir aşka vurgu yapar. Ay kavuşumu ile birlikte anne ve otorite le ilgili sorunlar yaşayabilir. Jüpiter ile birlikte fazla coşku, kibir ve gösteriş düşkünlüğü görülebilirken Satürn’le birlikte aşırı hırsa neden olabilir. Plüton ile her bireye yoğun şehvet ve tutku dolu bir kimlik verebilir.

Kitalpha Sabit Yıldızı :

Kitaplha Yıldızı 23 ̊ 07′ ve Kova burcundadır. Alpha Equuleus  Takım yıldızının bir üyesidir. Merkür ve Venüs doğasındadır. Kova’nın 2. Alfa yıldızı SADALSUUD’un etkisindedir.

Markab Sabit Yıldızı :

Markab Yıldızı 23°28′ ve Balık burcundadır. Alpha Pegasi , Pegasus Takımyıldızınn bir üyesidir. Takımyıldızının sembolik simgesi olan kanatlı atın eğer kısmında bulunan beyaz bir yıldızdır. Kadiri 2.6 değerindedir.  Markab sabit yıldızı Merkür ve Mars doğasındadır. Dışarıda verilen yoğun mücadele ve  acının ardından gelen erdem ve olgunlaşmayı ifade eder. Sabit Yıldız Markab sağ ayağın topuğunun merkezini yönetir. Yükselen kavuşumunda Markab yıldızı inatçı aceleci ve dik kafalı bir yapıya işaret eder. Bu aceleci davranışları nedeniyle kendi sonunu hazırlayabilir. Tepe noktası kavuşumu ile utanç ve rezil olduğunu düşündüğü anlar olabilir. İş konusunda birden çok değişiklik yaşayabilir.

Menkar Sabit Yıldızı :

Menkar Yıldızı 14°19′ konumunda ve Boğa burcundadır. Alpha Ceti, Cetus (Deniz Canavarı) takımyıldızının bir üyesidir. 2.5 Kadiri değerinde turuncu bir yıldızdır. Minecraft sabit yıldızı Satürn duasında dır. Etkisi altında doğan herkesin hayvanlara, kötü şansa, utanç verici olaylara karşı dikkatli olma vurgusu yapar. Yıldız kötü açılarla çok fazla hastalığa işaret eder. Sabit Yıldız Menkar insan vücudundaki Tiroid bezini yönetir. Yükselen kavuşumu ile beraberinde çok fazla kötü olayı getirecek olan mirasa işaret eder. Ağırbaşlı, düşünceli, melankolik bir yapısı olabilir. Hayatındaki her şeye çok fazla özen gösterir. Bu özen yerini zamanla gereksiz endişelere bırakır. Madenler ve mineraller ile ilgili işlerde başarılı olabilir. Tepe Noktası kavuşumu ile yaşlı insanlar dolayısıyla sorun yaşayabilir. Ortakları sebebiyle kayıplar yaşayabilir.  Bu kayıpları ticari alanlarda özellikle fazladır. Konum ve maddi olarak yükselebilir ancak sonunda düşüş yaşar.

Mintaka Sabit Yıldızı :

Mintaka Sabit Yıldızı 22°24′ konumunda ve İkizler burcundadır. Delta Orionis, Orion takımyıldızında yer alan 2.2 kadiri değerinde parlak beyaz- soluk mor renginde bir yıldız kümesidir. Mintaka sabit yıldızı Merkür ve Satürn  doğasındadır.  Sabit yıldız Mintaka, insan vücudundaki 8. Omurun (İlk Dorsal) sol tarafını yönetir. Yükselen kavuşumu ile mirasa vurgu yapar. Ağırbaşlı ve tutumlu bir karakteri, aşka ve sonrasında hayal kırıklığına sebep olabilir.  Alnilam, Alnitak ve Mintaka ile beraber yükselende ise  dinsiz ve hain bireylere işaret edebilir. Güneş kavuşumu ile beraber sağduyulu, temkinli, şanslı, hayat boyunca mutlu olabilecek bir bireye işaret eder. Ancak değişken duygularını kontrol edemez ise bu ona kötü bir şöhret getirebilir.

Mirach Sabit Yıldızı :

Mirach Yıldızı 00°24′ ve Boğa burcundadır. Beta Andromedae , Zincirli Kadın Andromeda takımyıldızının bir elemanıdır. 2.1 Kadiri değerinde sarı bir yıldızdır. Venüs doğasındadır. Sabit yıldız Mirach, insan vücudunda alın ile başın üst kısmı arasındaki orta noktayı yönetir. Genel olarak Aşk yıldızıdır diyebiliriz. Özellikle evlilikte büyük şans getirir. Sanatsal yeteneğe berekete şansa ve sadakate vurgu yapar. Yükselen kavuşumu ile; iyi bir talih, mutluluk, evlilik ve aşk hayatında şansa işaret eder. Anlamlı ve güzel hediyelere ve miras yoluyla edinilen mülk olabilir. Tepe noktası kavuşumu ile Venüs doğasına sahip işlerde saygınlığa ve başarıya, kadınlar yolu ile yapılan anlaşmalara veya bir kadının direkt  yardımına işaret eder.

Mirzam Sabit Yıldızı Astrolojik Etkileri

 

Mirzam Sabit Yıldızının Astrolojik Etkileri

Mirzam Sabit Yıldızı :

Mirzam Sabit yıldızı 07°11′  ve Yengeç burcundadır. Beta Canis Major, Canis Major (Büyük Köpek) takım yıldızının bir üyesidir. Takımyıldızının sembolik betimlemesi olan köpek figürünün sol ön bacağında bulunan mavi-beyaz bir yıldızdır. 2 Kadiri değerindedir. Venüs doğasındadır. Özellikle Mısır medeniyetinde haberci olarak anlamlandırılan yıldı Venüs doğası sebebi ile çok şanslı bir yıldızdır. Özellikle haritada Satürn güçlü bir konumda ise yıldızın tüm pozitif ve şanslı yönlerinden etkilenmek mümkündür. Güneş ile birlikte başarıyı da beraberinde getirir. Kişi sözcü, halkla ilişkiler gibi kurumların veyahut kişilerin dışa dönük temsilcisi olabilir. Ay ile birlikte kişi kendini şanslı hisseder. Merkür kavuşumunda aşçılık, iç mimarlık ve dekorasyon gibi mesleklerde başarı getirir. Venüs ile birlikte kadınlarda cinsel arzu yoğunluğunu ve feminist bakış açısı verebilir. Mars ile seksüel güç veriri bu güç kontrol altına alınamaz ise beraberinde belayı da getirir. Jüpiter ile birlikte başarı, fırsat ve şans getirecektir. Neptün kavuşumunda sanatsal becerilerde başarı ve bu yetenekler ile kitlelere ulaşma fırsatını verir. Plüton ile birlikte karanlık korkusu, güçlü cinsel arzular ve eşcinsellik eğilimi görülebilir.

Mizar Sabit Yıldızı :

Mizar Sabit Yıldızı 15°42′ konumunda ve Başak burcundadır. Zeta Ursae Majoris, Büyük Ayı (Ursa Major) takımyıldızının bir üyesidir. Yine başak burcunda buluna Alcor ( 15°52′ )sabit yıldızı ile bir çift yıldızı oluştururlar. Parlak beyaz- soluk zümrüt renklerinde, 2.4 kadiri değerinde bir yıldızdır. Mizar, kemer veya kuşak anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Mars doğasındadır. Yükselen kavuşumu ile haritasında bulunan kişiye zenginlik, güç, cesaret, marifet ve cömertlik kazandırır. Otoritel yükselmeye işaret eder. Savaşta başarıya, kesikler veya kaza ile yaralanmaya dikkat edilmelidir. Tepe Noktası Kavuşumu ile Savaşta üstünlüğe, ticarette ve Mars doğasındaki işlerde başarıya işaret eder. Güneş ile kavuşumunda kötü açılarda kişide bağışıklık ve bağırsak problemlerine etki eder. Ay kavuşumu ile kadınlara dair sorunlar, sevilen birinin toplumsal bir felakete kurban gitmesi ve petrol kaynaklı sorunlar olarak yorumlanabilir. Mars kavuşumu ile toplu halde oluşan kazalara dikkat çeker. Plüton ile deprem, volkanik, nükleer ve kimyasal patlamaları işaret eder.

Nashira Sabit Yıldızı :

Nashira Yıldızı 21°47′ konumunda ve Kova burcundadır. Gama Oğlak, Oğlak takım yıldızının sembolik resminin kuyruk kısmında bulunan 3.7 kadiri değerinde dev bir yıldızdır. Arapça kökenli Nashira , şanslı olan, iyi haber getiren anlamlarına gelir. Satürn ve Jüpiter doğasındadır. İyi haberleri getireceğine inanılan yıldıza ortaçağda Talihli Yıldız ismi verilmiştir. Nashira sabit yıldızı insan vücudunda sağ dizin 14 cm altını yönetir. Kişi danışmanlıkla ilgili bir pozisyonda görev alabilir. Güneş ve Ay kavuşumlarında yüksek zeka seviyesi, Satürn ile kavuşum yardım derneklerine katılma, mühendislik alanında başarı getirir.

Nunki Sabit Yıldızı :

Nunki yıldızı 12°23′ konumunda ve Oğlak burcundadır. Yay takım yıldızının 2.1 kadiri değerindeki elemanıdır. Geleneksel adı olan Nunki Latince açık deniz anlamına  gelmektedir. Jüpiter ve Merkür doğasındadır. İnsan vücudunda sol dizin altına etki eder.

Columba Takımyıldızı - Phact Sabit Yıldızı

 

Columba Takımyıldızı – Phact Sabit Yıldızı

Phact Sabit Yıldızı :

Phact Sabit Yıldızı 22°10′ konumunda ve İkizler burcundadır. Alpha Columbae, Columba takımyıldızının bir üyesidir. Kadiri 2.6 büyüklüğünde bir yıldızdır. Venüs ve Merkür doğasındadır. Genel olarak güvercin hakkında yapılan talih ve şans yorumu bu yıldız için de geçerlidir. Huzurlu, olumlu ve pozitif etkiler veren bir yıldızdır. Phact yıldızı, insan vücudundaki bronşiyal hava keselerini yönetir. Güneş kavuşumunda yenilikçi, vizyon sahibi ve bilge bir kişiliğe işaret edebilir. Ay kavuşumu ile birlikte huzurlu bir ruh haline işaret eder. Merkür kavuşumu genellikle bilgi temellidir. Bilgiye ulaşma konusunda istekli ve hevesli bir yapıya vurgu yapar. Venüs kavuşumunda iyi kalpli herkes hakkında yapıcı yorumları olan ve iletişim de pozitif ve yetenekli bir yapıyı ortaya çıkarır. Jüpiter kavuşumu ile kaşifle ortaya çıkar. Bilgiye ulaşma ve bilgelik konusunda aşırı olabilirler. Satürn ile birlikte bilgili bir lider, otoritel bir figür vurgulanır. Sabit fikirli ve değişime kapalı bir yapı olabilir. Bu kavuşum ile birlikte genellikle astım ve benzeri yani solunum ile ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Plüton kavuşumu ile birlikte bilmek ve ortaya çıkarma konusunda aşırıcı bir yapıya işaret eder. Bu aşırıcı yapı bilgi edinmek için her türlü zorbalığa veya etik olmayan yollara baş vurabilir.

Polaris Sabit Yıldızı :

Polaris yıldızı 28°34′ konumunda ve İkizler burcundadır. Alpha Ursae Minoris, Küçükayı takımyıldızının sembolik resmin kuyruğunda yer alan 2 kadiri değerinde çoklu bir yıldızdır. Satürn ve Venüs doğasındadır. Genel olarak hastalığa, belaya, servet kaybına işaret eder. Polaris insan vücudundaki pankreası yönetir.

Pleiades Sabit Yıldızı :

Pleiades Sabit yıldızı 29 ̊ 58′ konumunda ve Boğa burcundadır. Taurus takımyıldızının sembolik resminin sırtında bulunan 7 yıldızdan oluşan küme içerisindedir. Bu küme yıldızı genellikle Alcyone yıldızı ile yorumlanır. Ay ve Jüpiter doğasındadır. Kör 7 kız kardeşi temsil eden bu küme  kazalar, körlük, şiddet, homoseksüellik, eşcinsellik, her türlü cinsel sapkınlık, baskın güç ve kadının baskın gücü olarak anlamlandırılır. Güneş ve Mars kavuşumu sert açılarda kazalara özelikle omuz üstü bölgede ciddi sonuçlara işaret eder. Yangın dolayısıyla kayıplar yaşanabilir. Ay kavuşumu ile birlikte kadın kaynaklı şiddet, derin tutku ve arzular olarak yorumlanır. Jüpiter ile kavuşumda aldatma, ikiyüzlülük, dini ve hukuki alanlarda sorunlar, yakın çevre veya akrabadan kayıp veya hukuki cezalar olabilir. Merkür kavuşumunda sert açılar görülüyor ise ilişkide kayıp, hayal kırıklıkları yaşanabilir. Evlilikte çocuklar ile alakalı sorunlar olabilir. Venüs kavuşumu ile güçlü feminenlik, ilişiklerde ve maddi konularda olumsuzluklar gözlemlenir. Satürn ile; hapis, psikolojik veya fiziksel baskı ve şiddet, cinsel hayatta sorunlar olabilir. Neptün kavuşumu ile yakın çevrede gerçekler harita sahibinden saklanabilir. Plüton ile güçlü cinsel dürtüler, cinsel taciz ve gerçek duygu ve korkulardan kaçış olarak yorumlanabilir.

Polis Sabit Yıldızı :

Polis sabit yıldızı 03°13′ konumunda ve Oğlak burcundadır. Mu Sagittarii, Yay takımyıldızının 3.8 kadiri değerinde bir ikili yıldız sistemi elemanıdır. Jüpiter ve Mars doğasındadır. Polis yıldızı insan vücudunda sağ bacağın diz üstünü yönetir.

Pollux Sabit Yıldızı :

Pollux sabit yıldızı 23°13 konumunda ve Yengeç burcundadır. Beta Geminorum, İkizler takımyıldızının 1.14 kadiri büyüklüğünde sarı-turuncu bir yıldızdır. Mars doğasındadır. Sabit yıldız Pollux, insan vücudunda midenin arkasını yönetir.

Porrima Sabit Yıldızı :

Porrima sabit yıldızı 10°09′ konumunda ve Terazi burcundadır. Gamma Virginis, Gamma Virgo takımyıldızının 2.7 Kadiri büyüklüğünde değişken beyaz ve sarı ikili yıldız sistemidir. Sabit yıldız Porrima Merkür ve Venüs doğasındadır, insan vücudunda sol böbreğin merkezini yönetir. Genel olarak kibar, cana yakın, düzenli, zarif, tatlı huylu, sevimli, zarif, sanatsal taraf ve zenginlik verir.

Praesepe sabit yıldızı ve astrolojik etkileri

 

Praesepe yılızı doğum haritası yorumu

Praesaepe Sabit Yıldızı :

Praesaepe Sabit yıldızı 06 ̊ 58′  konumunda ve Aslan burcundadır.M44 Arı Kovanı Kümesi, Yengeç takımyıldızının sembolik resminin başında bulunan, 3.7 kadiri büyüklüğünde, yaklaşık 75 yıldızdan oluşan açık bir yıldız kümesidir. Mars v Ay doğasındadır. Sabit yıldız Praesepe, insan vücudunda sağ gözün altını yönetir.

Prima Hyadum / Hyades Sabit Yıldızı :

Prima Hyadum Sabit yıldızı diğer adıyla Hyades 6 yıldızdan oluşan bir yıldız kümesidir. Boğa takımyıldızının sembolik resminin yüz kısmında bulunurlar. Hyadum I 05°48′ konumunda ve Hyadum II 06°52′ konumunda her ikisi de ikizler burcundadır. Hyadum I, Gamma Tauri , 3.7 kadiri değerinde bir yıldızdır. Hyadum II, Delta Tauri , 3,8 büyüklüğünde bir üçlü yıldızdır.  Hyades / Prima Hyadum Satürn ve Merkür doğasına sahiptir. İyi bir yalancı, hırsız, skandal ve iftiralarla dolu bir hayat yaşayabilirler. Prima Hyadum Sabit yıldızı, insan vücudunda omuz çizgisini soldan sağa doğru düz bir şekilde yönetir.

Procyon Sabit Yıldızı :

Procyon Sabit Yıldızı 25°47′ konumunda ve Astrolojik olarak Yengeç burcundadır. Alpha Canis Minoris, Küçük köpek takımyıldızının bir üyesidir. Soluk sarı bir renge sahip 0,34 büyüklüğünde beyaz bir ikili yıldızdır. Gece gökyüzünde görünen en parlak sekizinci yıldızdır. Procyon insan vücudunda sol gözün altını yönetir. Procyon Sabit yıldızı Merkür ve Mars doğasındadır. Mars ve Satürn’le çok talihsizdir, büyü, negatif enerjiye bağlanma, geçmiş yaşam ve karmalardan gelen belalar ve büyük talihsizlikleri temsil eder ve şanssızdır. Procyon, Venüs, Jüpiter, Ay ile iyi şans verir. Diğer isimlerinden biri Rümeysa yıldızıdır.

Propus Sabit Yıldızı :

Propus Sabit Yıldızı 19°01′ konumunda ve Yengeç burcundadır. Iota Geminorum , İkizler takımyıldızının bir üyesidir. Sembolik takımyıldızı simgesinin omuzları arasında yer alan 3.8 Kadiri değerinde bir sabit yıldızdır. Merkür ve Venüs doğasındadır. Propus sabit yıldızı astrolojide genel olarak; kötülerde, utanmazlık, şiddet; kadında cinsellikte sınır tanımamazlık, babaya duyulan sıra dışı ilgi ve ona benzeyen biri ile evlenme şeklinde yorumlanabilir. Propus yıldızı medikal Astrolojiye göre, insan vücudunda midenin üst kısmını yönetir. Yükselen kavuşumu ile şiir sevgisi, resim ve öğretmenlikte yetenek, hızlı bir zihin yapısı verir. Tepe noktası kavuşumu ile Edebi konularda başarı getirir. Zorbalıkla sağlanan otoriter bir güce işret eder. Ay kavuşumu anne ile olan güçlü bağlar , etrafındaki kadın figürlerde mevcut olan kendine güven harita sahibine de güven verir. Anne ile olan güçlü bağ kendinden emin, özgüvenli bir karakter oluşturur. Merkür kavuşumu sivri rahatsız edici bir dil ve iletişim şeklini ifade eder. Venüs ile oburluk gelebilir. Yiyeceklere. özellikle tatlıya ve tatlı içkilere düşkünlük görülebilir. Seks, zenginlik, paranın satın alabileceği her şeye aşırı düşkünlük olabilir. Bu karakter aşırı yönlerine nazaran çok merhametlidir. Eş ve çocuklar açısından şanslıdır. Mars ile kavuşumda olduğunda aşırı cinsel eğilimler görülü. Kadın haritasında ise libido çok yüksektir. Aile içinde cinsellik, ensest, baba haricinde kuzenler, yeğenler, erkek kardeşlerin cinsel saldırıları olabilir. Acımasızlık, kötü çocukluk, yoksunluk ve baskıya maruz kalma görülebilir. Jüpiter kibar bir yapı ile beraber aşrı gurur verebilir. Propus sabit yıldızı ,Mars, Satürn ve Uranüs kavuşumları özellikle sindirim sistemlerinde görülen hastalıkların habercisi olabilir. Satürn ile şiddet, utanmazlık, aşırı narsisizm, bunlardan dolayı başına gelebilecek problemler, narsist baba, babadan gelebilecek saldırganlık, baba tacizi olabilir. Uranüs ile aileden kopma, çeşitli çarpma sonucu alınan yaralar, çelişkili ebeveynler olarak yorumlanabilir. Plüton ile cinsel saldırılar, ensest ilişkiler veya bu saldırılara maruz kalma olabilir.

Ras Alhague Sabit Yıldızı :

Ras Alhague Sabit Yıldızı 2°27′ konumunda ve Astrolojide Yay burcundadır. Alpha Ophiuchi, Ophiuchus takımyıldızının bir elemanıdır. Sembolik simgenin baş kısmında bulunan 2.1 kadiri değerinde safir bir yıldızdır. Sabit yıldız Ras Alhague , kadınlara talihsizlik, sapkın zevkler ve zihinsel bozulmalar verir. Kişisel ve toplumsal düzeyde iyileştirici özellikler sağlar. Çoğunlukla duygusal ve ruhsal zararın onarılmasını ve tedavi olmayı anlatır. Öte yandan, bu yıldızın kendi kendine iyileştirici bir yönü de vardır, mistik bir yıldızdır. Ruhsal ve spritüal çalışmalar yapan insanlarda, şamanlarda görülür. Satürn ve Venüs doğasındandır. Sabit yıldız insan vücudunda kasıkların sağ tarafını yönetir.

Rast Elased Australis Sabit Yıldızı ( Algenubi ):

Ras Elased Australis Sabit Yıldızı 20°42′ konumunda ve Aslan burcundadır.  Epsilon Leonis, Aslan takımyıldızının baş kısmında bulunan 2.9 Kadiri değerinde sarı bir yıldızdır. Satürn ve Mars doğasındadır. Sabit yıldız Ras Elased Australis, sağ böbreğin kenarını yönetir. Harita sahibi kişiye gaddarlık, cesaret, kötü bir doğa, ifade etme yeteneği getirir. Güneş kavuşumu ile sağlıklı ve dayanıklı bir fizik, cüretkar bir karakter verir. Ay kavuşumu ile güçlü arzular, güce duyulan istek ve merhametsizlik verebilir. Merkür kavuşumu ile hitabet gücü, lider vasfı taşıyan karakter, sert ve sivri bir üslup işaret edilir. Venüs kavuşumu ile cüretkar, cinsel yönde tutkulu ve ilişkide arzulu bir bireye işaret eder. Mars kavuşumu ile Mars doğasındaki işlerde başarı getirirken ateşli hastalıklara açık bir bünye verebilir. Neptün kavuşumu ile sanatsal alanda yetenek getirebilir.

Regulus Sabit Yıldızı :

Regulus Sabit yıldızı 29°50′ konumunda ve Aslan burcundadır. Alpha Leonis, Aslan takımyıldızında bulunan 1.4 Kadiri değerinde Mavi-Beyaz bir yıldızdır. Regulus aslında iki çift halinde duran dört yıldızdan oluşan dörtlü bir yıldız sistemidir. Mars, Jüpiter ve Satürn doğasındadır. En önemli kraliyet yıldızlarındandır. Haritanızda Regulus varsa, hayatınızda başarı, doğum haritanızda herhangi bir zafiyet yoksa, gelecektir. Parlamayı, başarı ve zenginliği vadeder. Kalp doktoru, hükumet, ordu, askeriye ve tıp alanında başarılı çalışmalar gerçekleştirebilir. Haritasında Regulus sabit yıldız etkisinde olan kişi kendisine hayranlık duyulmasını bekleyerek, intikam duygusu ile hareket ettiği zaman elde ettiği başarı ve ünü üzücü bir biçimde kaybedebilir.

Rigel Sabit Yıldızı :

Rigel sabit yıldızı 16°50′ konumunda İkizler burcunda yer alır. Beta Orionis, Orion Takımyıldızının bir üyesidir. Kadiri 0.1 büyüklüğünde mavimsi bir üçlü yıldız sistemdir. Ptolemy ve Lilly’ye göre, Jüpiter ve Satürn’ün doğasına sahiptir. Ancak daha sonraki yazarlar onu daha olumlu Jüpiter ve Mars’a benzetir. Rigel yıldızı, altında doğanlara ihtişam, onur, zenginlik ve mutluluk verir. Bilgiye ulaştırır, onu kendi ruhunu zenginleştirmeye çağırır, kendini geliştirmesini ve yenilemesini ister. Kişi bu yapılanma, değişim, dönüşüm içinde eski değerlerini bırakmak ve yenilenmek durumunda kalır ve kimi zaman kendisi ile çelişir. Rigel kişinin ruhuna zenginlik katar, çevresine eli açık olur, bolluk ve bereket içinde yüzer, toplumda saygın bir kişi olur, ünlüler arasında yer alabilir, toplumun önde gelen sanatçılarından biri olarak nam salabilir. Rigel, medikal astrolojide insan vücudundaki göğüs kemiğinin merkezini yönetir.

Rukbat Sabit Yıldızı :

Rukbat Sabit yıldızı 16 °  39′ konumunda ve Oğlak Burcundadır. Sagittarius (Yay) takılyıldızının sembolik at figürünün ön ayağında bulunan 4.1 Kadii değerindeki yıldızıdır. Mars ve Ay doğasındadır. Harita sahibine genel olarak, kararlılık ruhsal ve fiziksel dayanıklılık getirir. İstikrarlı ve uzun vadeli planlar yapıp bu plan üzerine hayatını sürdürebilen bir yapı veriri. Güneş ile birlikte bilgi ile ön plana çıkan, kararlı ve bu kararlılığı ile güçlenen bir karakteri ortaya koyabilir. Ay kavuşumu ile birlikte güçlü sezgiler ve ruhsal yönden gelişmiş ve zorluklar karşısında daha dayanıklı bir bireye işaret eder. Merkür kavuşumu ile birlikte eğitim alanında başarı getirir. Harita sahibinin eğitim ve öğretim sürecinde oluşturduğu bağlar ileride güçlü ilişkileri ortaya çıkarabilir. Hafızaları ve keskin zekaları bilgi edinme konusunda onlara ivme kazandırabilir. Venüs kavuşumu ile beraber Rukbat yıldızı genel özelliği olan kararlılığı ilişki üzerine yansıtır. İlişkilerinde kararlı ve uzun vadeli ilişkiler yaşayan bireylere işaret eder. Sanatsal alanda yeteneklidirler bu alanlardaki uğraşıları ile başarılı olabilirler. Mars kavuşumu ile ortaya, aldığı kararlarda istikrarlı ve bu kararları eylemle uluşturabilen, fiziksel yönden güçlü bireyler olabilir. Jüpiter ile yol gösterici bir rehber ve liderlik vasıfları ön plana çıkmış yetenekli karakterler olabilir. Satürn kavuşumu harita sahibine uzun süre muhafaza edebileceği güç verebilir. Uranüs ile kişi zorluklar karşısında kolay pes edebilir. Bu nedenle aldığı pek çok kararı hayata geçiremez. İstikrarsız bir ruh haline sahip olabilirler. Neptün ile birlikte eğitim alanında karşılaşılacak güçlüklere işaret eder. Son olarak Plüton kavuşum ile Rukbat Sabit Yıldızı Astrolojide sahip olduğu güç ile geniş bir etki alanına sahip olabileceğine inanılır. Pek çok konuda kendini donatabilir. Yetenekli ve becerikli bir karaktere sahip olabilir.

Sabik Sabit Yıldızı :

Sabık Yıldızı 17°58′ konumunda ve Yay burcundadır. Eta Ophiuchi , Ophiuchus takımyıldızının sembolik resminin sağ dizinde bulunan 2.4 kadiri değerindeki mavi – beyaz renginde bir yıldızıdır. Satürn ve Venüs doğasına sahiptir.

Sadalmelik Sabit Yıldızı :

Sadalmelik Sabit Yıldızı 03°46′ konumunda ve Balık burcunda 1°40′ Orb vardır. Alpha Aquarii , Kova Takımyıldızının 2.9 Kadiri değerinde soluk sarı renkte bir yıldızdır. Satürn ve Merkür doğasındadır. Hukuk ve Hukukçular le ilişkilendirilir.

Sadalsuud Sabit Yıldızı :

Sadalsuud Sabit Yıldızı 23°24′ konumunda ve Kova burcundadır. 1°40′  Orb’u bulunmaktadır. Beta Aquarius takımyıldızının 2.9 Kadiri değerinde soluk sarı bir çift yıldızdır. Arapça’da şansın şansı anlamına gelmektedir.

Astrolojide Scheat sabit yıldızı

 

Astrolojide Scheat sabit yıldızı

Scheat Sabit Yıldızı :

Scheat Sabit yıldızı 29°22′ konumunda ve Balık burcundadır. 2°00′ Orb sahiptir. Beta Pegasi , Pegasus takımyıldızının , 2.44 Kadiri değerinde Koyu sarı renkte bir yıldızıdır. Pegasus’un üç ana yıldızının hepsinin benzer bir astrolojik etkisi vardır, bunlar Scheat, Markab ve Algenib’dir . Scheat’in astrolojide kötü bir üne sahiptir.

Schedir Sabit Yıldızı :

Schedir Sabit Yıldızı 07°46′ Konumunda ve Boğa burcundadır. 2°10′ Orb’a sahiptir. Alpha Cassiopeiae, Cassiopeia takımyıldızının sembolik resminin sol göğsünde bulunan 2.2 Kadiri değerinde soluk gül renginde bir elemanıdır. Sabit yıldız Schedir , Cassiopeia’nın ana yıldızıdır ve Venüs tarafından zayıflatılmış bir Satürn doğasına sahiptir.

Sheratan Sabit Yıldızı :

Sheratan Sabit Yıldızı 03°58′ konumunda ve Boğa burcundadır. 2°00′ Orb’a sahiptir. Beta Arietis , Koç (Aries Constellation ) takımyıldızının sembolik resminde sağ boynuzunda bulunan, 3.7 Kadiri değerinde, inci beyazı renginde ikili bir yıldızdır. Sabit yıldız Sheratan , Mars ve Satürn doğasındadır. Bu sabit yıldızın harita sahibinin hayatında etkin durumda ve Ay ve Güneş tutulmalarını tutturur ise hayatı etkileyecek ve iz bırakacak olayların olması beklenebilir.

Sirius Sabit Yıldızı :

Sabit Yıldız Sirius 14°05′ konumunda ve Yengeç burcundadır. 2°40′ Orb’a sahiptir. Alpha Canis Majoris , Büyük köpek takımyıldızının gökyüzündeki en parlak Beyaz – Sarı renklerindeki yıldızıdır. Sembolik Büyük Köpek takımyıldızı sembolünün boyun kısmında yer alır. Sabit yıldız Sirius , Jüpiter ve Mars doğasındadır. Sirius, insan vücudunda sağ memenin meme ucunu yönetir. Sirius gözle görülebilen, güneşten sonraki en parlak, dünyaya en yakın yıldızdır. Bu nedenle pek çok kültürde kendisine rastlamaktayız.

Kaynaklar : North Star to Southern Cross, Will Kyselka, Ray E. Lanterman /Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson Kadiri değerindeki, /Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990 / The Living Stars, Dr. Eric Morse /The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Astrolojide Sabit Yıldızların Özellikleri ve Astrolojik Etkileri

%d blogcu bunu beğendi: