Makalenin Özellikleri

 Makalenin Özellikleri
 • Yazarların uzmanlık ve ilgi alanlarına göre dergi/gazete ve kitaplara yazdıkları araştırmaya, incelemeye dayalı yazılarıdır.
 • Makale yazımında yazılacak konularda uzman olmak önemlidir. Uzman değilseniz, makale yazmanız zordur. Ortaya çıkacak yazı yarım yamalak olacaktır.

 • Makale, daha önce yazılan makalelerin ve tezlerin sentezi değildir. Makalede ileri sürdüğünüz bir düşünce veya tez olmalıdır. Makale bilgilerin tekrarından ziyade olaylara farklı bakmak ve yeni bir tez ortaya atmaktır.
 • Makalelerinizin ilgi görmesi ve okunması için konularınızın güncel olmasına dikkat edilmelidir. Güncel olmayan makalelere okuyucular ilgi göstermez. Ondan dolayı güncel konuları takip edip, öncesinden hazırlıklara başlanmalıdır.

 • Makalelerde fotoğraf ve kaynak önemlidir. Mümkün oldukça kaynak ve fotoğraf belirtin ki makalenin gerçekliği ve inandırıcılığı artsın.
 • Makale yazmaya başlamadan önce makalenin konusu hakkında önceden karar verilmiş olması gerekmektedir. Makale yazım esnasında konuya karar verilmez. Planlamadan yazılan makale yarım yamalak olacaktır.
 • Makale yazım öncesinde araştırmalar yapılıp, notlar alınması ve sonrasında bu notların düzenlenmesi aşamasına geçilmelidir.
 • Makalelerde çok bilindik bilgilerden ve gereksiz tekrarlardan sakınmak gerekir.
 • Notlarınızı düzenleyip, makaleye dönüştürdünüz gibi dergi/gazetelere göndermeyiz. İlk taslağınız üzerinde çalışmaya devam edin ki bilgi yanlışlarından ve hatalardan arındırabilesiniz.
 • Makalenizdeki bilgilerin doğruluğundan emin olun. Yanlış ve olası bilgileri makalenize eklememeye dikkat edin. Yanlış bilgilerin önüne geçe bilmek için makalenin yazımında aceleci olmamaya çalışın.

 • Makalenizi bitirdikten sonra tanıdığınız ve güvendiğiniz alanında uzman dostlarınıza gönderin. Öneri ve eleştirilerini alın. Bu aşamada gerekli uyarıları önemseyip, tekrar makalenizi gözden geçirmekte fayda vardır.
 • Makalenizi gözden geçirip, uzman görüşü de aldıktan sonra makalenizi dergi/gazetelere gönderebilirsiniz.
 • Unutmayın gazeteler çok az makale yayınlar.
 • Makaleniz dergide yayınladıktan sonra, makalenizin yazıldığı alanda kitap derlemelerinde de yayınlatabilirsiniz.
 • Edebiyatımızda tanınan makale yazarları: Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Cenap Şahabettin, Fuat Köprülü, A. Hamdi Tanpınar, Mümtaz Turhan, Mehmet Kaplan vd…

Hayalim  Yazar Olmak kitabından

Yorum Yap