Denemenin Özellikleri

 Denemenin Özellikleri
 • Yazarların kendi duygu ve düşüncelerine dayalı serbest yazılardır. Tamamen öznel yazılardır. Objektiflik aranmaz. Bilginin doğruluğu yazara göredir. Okuyucu yazılara katılmak zorunda değildir.
 • Deneme çalışmalarınızda konuların çok derinliğine inmeye gerek yoktur. Deneme yazılarında kaynak gösterilmez.
 • Denemelerde kesin yargılar bulunmaz.
 • Deneme yazıları ne çok kısa ne çok uzun yazılardan oluşur. En ideali orta uzunluktaki yazılardır.
 • Denemelerde konu sınırlaması yoktur. Hemen hemen her konuda deneme yazılabilir. İçeriği istediğini gibi belirleyebilirsiniz.
 • Denemeler tamamen yazarın inisiyatifindedir. Yani yazar merkezdedir. Yazar duygularını istediği gibi anlatabilir. Kimsenin neden böyle yazıldı deme hakkı olmaz.

 • Denemelerdeki bilgilerin kanıtlama derdi olmadığından yazar istediğini yazma özgürlüğüne sahiptir.
 • Deneme yazıları dinlendirici yazılardan oluşur. Yazar bazen derdini anlatır, bazen şikâyetçi olduğu konulara değinir bazen de hoşuna giden bilgileri paylaşır.
 • Denemelerde okuyucu yazara katılmak zorunda değildir. Bilginin doğruluğu kişiye göre değişir.
 • Deneme yazıları genelde sade ve anlaşılır bir dille yazılır. Fazla karışık ve süslü ifadelerden kaçınılır. Çünkü deneme yazılarında amaç anlaşılmaktır.
 • Montaigne ve Bacon dünya edebiyatının tanınmış deneme yazarlardır.
 • Edebiyatımızda tanınmış deneme yazarları: Cenap Şahabettin, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Suut Kemal Yetkin, Cemil Meriç

Yorum Yap