Hikâye(Öykü) Ve Roman Arasındaki Temel Farklar

 Hikâye(Öykü) Ve Roman Arasındaki Temel Farklar
  • Öykü, romana göre daha kısa ve orta uzunlukta bir yazı türüdür. Öykünün çok uzun tutulmazken romanda uzunluk sınırı yoktur. Roman, öyküye göre istendiği kadar uzun yazılabilir.
  • Öykü kişi/kahraman/karakter sayısı romana göre daha az ve sınırlıdır. Romanda kişi/kahraman/karakter sınırı yoktur.

  • Öykü’de bir olay üzerine anlatım vardır ve gelişmeler olay eksenlidir. Romanda ise çoklu olay örgüsü vardır. Birbirine bağlı zincirleme olaylar anlatılır. Olaylar genelde birbirine bağlanır. Birbirinden bağımsız olay yoktur. Yani romanda nedensiz bir olay anlatımı olmaz.
  • Öykü bir olay üzerinden kurgulandığından kısa bir zaman aralığını kapsar ve mekân olarak da sınırlı bir dönemi ya da coğrafyayı ele alır. Romanda ise genellikle uzun bir zaman dilimi kullanılır. Geniş yani çoklu mekân ve coğrafya kullanılır. Zaman dilimleri arasında geçişler yapılır.
  • Öykü olay merkezli bir gelişim sergileyen bir yazım türüdür ve olayın geçtiği döneme ait siyasi, sosyal ve tarihi yönlere temas etmez. Roman ise, geçtiği dönemin siyasi, tarihi ve sosyal durumu hakkı da bilgiler verir ve değerlendirme, eleştiri yapılır.

  • Öykü de temel öğe olaydır, kişi/kahraman/karakter üzerine kurulmaz. Romanda ise temel öğe kişi/kahraman/karakterdir. Yani roman kişi üzerine kurulur ve olaylar kişinin etrafında döner. Hikaye ise olay önceliklidir, kişiler olayın bir parçasıdır.
  • Öykü de kişi/kahraman/karakter detayları verilmez, her yönüyle tanıtımları yapılmaz sadece yüzeysel bir değini vardır ve olayla ilgili yönleriyle bahsi yapılır. Romanda ise kişi/kahraman/karakter daha detaylı bir tanıtımı yapılır. Kişi/kahraman/karakter bütün yönleriyle okuyucuya tanıtılır. Hikâyede kişiler bir karakter olarak sunulmazken, romanda kişi bir karakterdir.

  • Öykülerde olay örgüsü kısa olduğu için anlatım anlaşılır, yalın ve özlüdür. Romanda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.

Yorum Yap