Sümerler’in kadim tarihi

Sümerler, MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan eski bir topluluktur. Bu topluluk, Mezopotamya bölgesinde, bugün Irak’ta bulunan Sümer bölgesinde yaşamıştır. Sümerler, ilk olarak küçük kabileler halinde yaşamışlardır ancak daha sonra krallıklar oluşturarak büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Sümerler, ilk yazılı dil olan Sümerce’yi kullanmışlardır. Ayrıca, bu topluluk tarafından geliştirilen matematik, mimari ve tarım teknikleri, tarih boyunca etkisini sürdürmüştür.

Sümerler, MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan eski bir topluluktur. Bu topluluk, Mezopotamya bölgesinde, bugün Irak’ta bulunan Sümer bölgesinde yaşamıştır. Sümerler, ilk olarak küçük kabileler halinde yaşamışlardır ancak daha sonra krallıklar oluşturarak büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Sümerler, ilk yazılı dil olan Sümerce’yi kullanmışlardır. Ayrıca, bu topluluk tarafından geliştirilen matematik, mimari ve tarım teknikleri, tarih boyunca etkisini sürdürmüştür.

Sümerler neyi buldu?

Sümerler, MÖ 2500 yıllarında ortaya çıkmış bir eski medeniyetti. Bu medeniyet, Anadolu bölgesinde kurulmuştur ve en önemli buluşlarından biri de yazıyı icat etmiştir. Sümerler, dil bakımından da önemli bir medeniyet olarak kabul edilir, çünkü Sümer dilinin kökeni, bugünkü Türkçe ve diğer Orta Doğu dillerinin de kökeni olarak kabul edilmektedir.

Sümerler Özellikleri

Bu medeniyet, MÖ 2500 yıllarında ortaya çıkmış ve dil bakımından da önemli bir medeniyet olarak kabul edilir. Sümerlerin en önemli buluşlarından biri de yazıyı icat etmiş olmalarıdır. Sümerler ayrıca yüksek kültüre sahip bir medeniyetti ve inşa ettikleri kentlerde kaleler, tapınaklar ve büyük anıtlar inşa etmişlerdir. Sümerlerin diğer önemli özellikleri ise tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaret gibi alanlarda ileri düzeyde bir seviyeye ulaşmış olmalarıdır.

M. Ö. 4000 ile M. Ö. 2000 yılları arasında büyük bir uygarlık kurmayı başarmış olan Sümerler özellikleri şu şekilde listelenebilir.

 • Mezopotamya’da ortaya çıkan uygarlıkların ilkidir.
 • Ö. 3000 yılında çivi yazısını icat etmişlerdir. Bu özellikleri ile Sümerler; Mezopotamya uygarlıkları arasında önemli bir yere sahiptir.
 • Site adı verilen şehir devletlerinden oluşan bir yapıyla yönetim sürmüşlerdir. En önemli şehirleri; Ur, Uruk, Nippur ve Kiş olarak söylenebilir.
 • Güneş saatini icat etmişlerdir.
 • Tam bir çemberin 360 derece olduğunu bulan Sümerler; geometri ve matematiğin temellerini atmıştır.
 • Tarımda sulama sistemleri kurarak kanallar ve barajlar inşa etmişler ve tarımda büyük ilerleme gerçekleştirmişlerdir.
 • Çanak çömlek yapımı ve maden işlemede ileri bir seviyedirler.
 • Astronomide yaşanan gelişmelerin neticesinde ay yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir.
 • Dört işlemi bulmuşlar; çarpma ve bölme tabloları hazırlamışlardır.
 • Ayı 30 gün; yılı ise 360 gün olarak hesaplamışlardır.
 • Gece ve gündüzü 12’şer saat olmak üzere ikiye bölmüşlerdir.
 • Güneş sistemine ait olan beş adet gezegeni gözlemlemişler ve burçları bulmuşlardır.
 • Aritmetik ve geometrinin temellerini atan Sümerler; ay ve güneş tutulmalarını hesaplamışlardır.
 • Urgakina Kanunları adında, tarihin ilk yazılı kanunları hazırlanmıştır.
 • Ziggurat adı verilen yüksek katlı tapınaklar inşa etmişlerdir.
 • Yazılı edebiyat yine bu dönemde oluşturulmuştur. Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Destanı en önemli yazılı eserlerdendir.
 • Çok tanrılı bir dine inanmışlardır.
 • Yaklaşık olarak 2000 yıl tarih sahnesinde kalmışlar ve M.Ö. 2000 yılında Elamlar tarafından yıkılmışlardır.

Sıradaki içerik:

Sümerler’in kadim tarihi

%d blogcu bunu beğendi: